Celem Konkursu wzmocnienie świadomości ekologicznej poprzez edukację ekologiczną. Projekt ukierunkowany jest na rozwijanie zainteresowania otaczającym światem oraz środowiskiem wodnym, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby przyrody oraz uświadomienie prawidłowego dbania o środowisko naturalne dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Poprzez uczestnictwo w konkursie zachęcamy do podejmowania działań proekologicznych,

a także do twórczej interpretacji konkursowego zadania. Zadaniem każdego uczestnika jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej o tematyce ekologicznej dowolną techniką płaską: malarstwo, rysunek,

Zapraszając do udziału w konkursie pragniemy zwrócić uwagę na problemy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, takie jak: zmiany klimatyczne, piękno przyrody, estetykę przestrzeni miejskiej, segregację odpadów itp.

Cel konkursu:

  • zwiększenie wśród uczniów poziomu świadomości i wrażliwości ekologicznej,
  • uświadomienie dzieciom w jaki sposób mogą na co dzień dbać o środowisko naturalne
  • ze szczególnym uwzględnieniem rzek, jezior, mórz i oceanów,
  • propagowanie idei proekologicznego stylu życia,
  • propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów,
  • wskazanie sposobów wykorzystywania ekologicznych źródeł energii,
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania i przeżywania piękna przyrody,
  • wyzwalanie nieograniczonej kreatywności, wyobraźni.

Pliki do pobrania: