Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami

Małopolski Związek Wędkarski
ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka

 e-mail:  mzwwieliczka@gmail.com

 KRS 0000435155
REGON 122672038
NIP 6832080142

Nr konta do wpłat (Bank Spółdzielczy w Wieliczce)
39 86190006 0010 0200 9377 0001

Prezes tel.515674543

Zawody  tel. 661977759

Skarbnik tel.606157503

Komendant SSR tel.606755931

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

7 + 14 =