Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami

Małopolski Związek Wędkarski
ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka

e-mail: mzwwieliczka@gmail.com

KRS 0000435155
REGON 122672038
NIP 6832080142

Nr konta do wpłat (Bank Spółdzielczy w Wieliczce)
39 86190006 0010 0200 9377 0001

Prezes tel. 515 674 543

Skarbnik tel. 608 600 840

Komendant SSR tel. 606 755 931

Zawody  tel. 661 977 759