Zarząd 2024 – 2027

Obecny skład zarządu

Zarząd :

Paweł Chmiela – prezes
Krzysztof Perzanowski
– wiceprezes do spraw organizacyjnych
Zbigniew Szczurek- wiceprezes do spraw sportu
Mirosław Kaczmarczyk – skarbnik
Wit Smęder – gospodarz
Bartosz Jaroń- sekretarz
Robert Kaczmarczyk
Paweł Malarczyk
Robert Weceklicki (Komendant – SSR)
Sławomir Kmieć
Michał Szparniak

Komisja Rewizyjna :

Rafał Synowiec – przewodniczący
Władysław Korpak
Jerzy Skrobot