Zezwolenie Jednodniowe

Na nasze zbiorniki można wykupić zezwolenie jednodniowe w kwocie 20 zł bez możliwości zabierania ryb obowiązujące na łowiskach: „Lin” w Gdowie, „Bonarka” w Krakowie „Park Mickiewicza” w Wieliczce. Na wodach Małopolskiego Związku Wędkarskiego należy obowiązkowo posiadać Kartę Wędkarską.

Wykupując zezwolenie jednodniowe przez Internet w tytule przelewu należy wpisać nazwę łowiska na którym będzie dokonywany amatorski połów ryb oraz datę połowu. Po przybyciu na łowisko wypełnioną część B należy wrzucić do skrzynki na łowisku. Wypełnioną część A wraz z potwierdzeniem przelewu należy mieć przy sobie i okazać do kontroli na prośbę strażnika. Zezwolenie kupowane w punktach sprzedaży należy wypełnić po przybyciu na łowisko przed przystąpieniem do połowu.

Zakup zezwolenia jest jednoznaczny z akceptacja zawartego w nim Regulaminu.

Wersja do pobrania w pdf: Zezwolenie jednodniowe

Punkty w których można nabyć zezwolenie:

  •   Sklep wędkarski Albatros Kraków ul. Polonijna 5
  •   Sklep Wędkarski Gdów – Bilczyce, Bilczyce 119

Oficjalna strona sklepu: www.wedkujznami.pl

Lokalizacja