Zezwolenie Jednodniowe

Zezwolenia jednodniowe

Na nasze zbiorniki można wykupić zezwolenie jednodniowe w kwocie 30 zł

OBOWIĄZUJĄCE W GODZINACH OD 6:00 DO 21:00 bez możliwości zabierania ryb

Upoważnia do połowu na łowiskach: „Lin” w Gdowie, „Bonarka” w Krakowie „Park Mickiewicza” w Wieliczce. Na wodach Małopolskiego Związku Wędkarskiego należy obowiązkowo posiadać Kartę Wędkarską.
Wykupując zezwolenie jednodniowe przez Internet w tytule przelewu należy wpisać nazwę łowiska na którym będzie dokonywany amatorski połów ryb oraz datę połowu. Po przybyciu na łowisko wypełnioną część B należy wrzucić do skrzynki na łowisku. Wypełnioną część A wraz z potwierdzeniem przelewu należy mieć przy sobie i okazać do kontroli na prośbę strażnika. Zezwolenie kupowane w punktach sprzedaży należy wypełnić po przybyciu na łowisko przed przystąpieniem do połowu.
Zakup zezwolenia jest jednoznaczny z akceptacja zawartego w nim Regulaminu.

Wersje do pobrania w formacie pdf :

„LIN” GDÓW
BONARKA
PARK WIELICZKA

Punkty w których można nabyć zezwolenie:

  •   Sklep wędkarski Albatros Kraków ul. Polonijna 5
  •   Sklep Wędkarski Gdów – Bilczyce, Bilczyce 119

Oficjalna strona sklepu: www.wedkujznami.pl
Lokalizacja