Regulamin Łowisk 2024

Regulamin na rok 2024

UWAGA

ZBIORNIKI MZW OBJĘTE SĄ MONITORINGIEM 24 H

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Wieliczce oraz Małopolski Związek Wędkarski


 1. Do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Małopolski Związek Wędkarski, zgodnie z załączonym wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb stanowiącą integralną część zezwolenia, uprawnia jedynie zezwolenie wydane przez Małopolski Związek Wędkarski.
 2. Zezwolenie zabezpieczone hologramem ważne jest wraz z kartą wędkarską.
 3. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
 • Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie
 • ZZezwolenie na amatorski połów ryb na wodach udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce w 2024r wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym, a przyjęte uchwałą zarządu MZW w Wieliczce nr 03/12/2023 z dnia 05.12.2023r.
 • Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW
 1. Uchwałą Walnego Zebrania Małopolskiego Związku Wędkarskiego z dnia 01.12.2019,
 • za nieprzestrzeganie wymiarów ochronnych i limitów dobowych czy łącznych oraz brak wpisu w rejestrze zatrzymanych ryb grozi bezwarunkowa utrata zezwolenia.
 1. MZW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie https://wedkarstwo-malopolska.pl/
 2. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
 3. Bezwzględny zakaz zabierania JESIOTRA na wszystkich zbiornikach MZW z uwagi na odbudowę gatunku ryb zagrożonych – zarybienia z programu Zielony Milion

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

 1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia. Wody niewymienione w załączniku nr.1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
 2. Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr.1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.
 3. Niedozwolone jest zabieranie ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla:
 • węgorz do 50cm.
 • sandacz do 50 cm. i powyżej 80 cm.
 • szczupak do 60cm. i powyżej 80cm.
 • jaź, leszcz do 30cm.
 • okoń powyżej 40 cm.
 • karp do 40cm. i powyżej 60cm.
 1. Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:
 • Dobowy limit złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania wynosi 2 sztuki, po jednej z każdego gatunku: leszcz, karp, jaź, amur, karaś powyżej wymiaru 25cm, sandacz, szczupak, węgorz, za wyjątkiem ryb łososiowatych :pstrąg, palia, troć – 2szt każda ryba łososiowata po złowieniu obowiązkowo ma być zatrzymana.

Łączny limit ryb wynosi 25 szt., w tym sandacz i szczupak łącznie 10szt. Sum nie wchodzi w limit dobowy ani łączny zezwolenia Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność i należy opłacić nowe.
Karaś w wymiarze powyżej 25 cm wchodzi w limit dzienny i roczny,
Karaś poniżej wymiaru 25 cm w limit dzienny kilogramowy.

 1. Łączny limit ryb nie wymienionych powyżej nie może przekroczyć 3 kilogramów w ciągu doby. Wszystkie zatrzymane lub przeznaczone na przynętę ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w regulaminowych siatkach lub sadzyku od początku do końca połowu (z wyłączeniem spinningu, muchy i metody pod lodowej). Po złowieniu i zatrzymaniu drugiej ryby limitowanej kończymy łowienie.
  Łączna liczba ryb zatrzymanych w siatce nie może przekroczyć dwóch sztuk limitowanych. Ryba zatrzymana w siatce nie podlega wymianie. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
 2. Stanowisko wędkarskie wyznacza jego numer, niedozwolone jest zajmowanie dwóch lub więcej stanowisk przez jednego wędkarza – dotyczy zbiorników na których stanowiska są numerowane.
 3. Zezwala się :
 • na rozbijanie namiotów, przyczep campingowych i ‘’Camperów” tylko podczas wędkowania.
 • na połów na zbiorniku Park Mickiewicza na drugą wędkę z dzieckiem do 14 roku życia.
 • na połów z pod lodu na dwie wędki (nie dotyczy spinningowania).
 • przetrzymywanie ryb w siatce podczas zawodów wędkarskich.
 • na połów ryb metodą spinningową, po zarybieniu białą rybą (przy obowiązującym zakazie wędkowania)
 1. Zabrania się:
 • na zbiorniku Lin w Gdowie, połowu ryb w godzinach 22:00 – 5:00 (nie dotyczy zawodów)
 • na zbiorniku Lin w Gdowie obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania wszystkich złowionych gatunków ryb ŁOWISKO SPORTOWE. (nie dotyczy zawodów)
 • zakaz połowu ryb metodą spiningową na zbiornikach: Lin w Gdowie i Bonarka w Krakowie w okresie: od 01stycznia do 30 kwietnia
 • całkowity zakaz zabierania szczupaka na zbiorniku Bonarka.
 • zabierania jesiotra, lina i karasia pospolitego wszystkie zbiorniki MZW.
 • zabierania amura na zbiorniku ,,Szlachetny” w Krakowie przy ulicy Baryckiej.
 • połowu na dwie wędki na zbiornikach: Lednica, Park Mickiewicza.
 • połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części od 1 stycznia do 31 maja włącznie.
 • połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części na zbiorniku Park Mickiewicza, „Lin” w Gdowie i Bonarka.
 •  połowu ryb z urządzeń hydrotechnicznych (mnich)
 • dokonywania połowu ryb za pomocą sprzętu pływającego sterownego drogą radiową.
 • używania drewnianych podpórek.
 • połowu przy użyciu kuszy.
 • budowy pomostów.
 • patroszenia ryb w obrębie zbiorników.
 • używania sprzętu pływającego.
 • przywożenia śmieci z zewnątrz.
 • wędkowania po zarybieniu nie dłużej niż przez 48 godz.
 • połowu w tarliskach.
 • połowu i zatrzymania ryb ozdobnych.
 • wstępu na wyspy.
 • zabierania karpia do dnia 29.02.2024 ( włącznie) na zbiorniku Brzegi
 • parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg oraz osób prowadzących czynności kontrolne, prace gospodarcze zlecone przez użytkownika i zarybiania).
 • parkowania pojazdów w strefie rekreacji (nie dotyczy parkingu) – proszę stosować się do obowiązującego oznakowania (nie dotyczy zawodów wędkarskich).
 • parkowania pojazdów pod wiatami

Obowiązki:

 • każdy wędkarz podczas dokonywania połowu ryb ma obowiązek posiadania i używania maty wędkarskiej na stanowisku, dotyczy wszystkich łowisk MZW (nie dotyczy spiningu)
 • posiadanie wypychacza na stanowisku
 • każdy wędkarz podczas dokonywania połowu ryb ma obowiązek posiadania i używania podbieraka na stanowisku
 • zamykanie szlabanów na Grabówkach
 • zamykanie szlabanów na zbiorniku Brzegi – szlaban główny w godz. 21:00 – 6:00, pozostałe szlabany należy zamykać przez całą dobę !!!
 • sprzątanie na stanowisku w promieniu 10m, przed i po skończonym łowieniu (opakowania po zanęcie, szklane i metalowe itp.). Nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia
 • każdy wędkarz zobowiązany jest do zabierania śmieci z łowiska
 • każdy wędkarz zobowiązany jest do opuszczenia łowiska na czas trwania zawodów wędkarskich na wniosek organizatora zawodów.
 • połów w strefie rekreacji w okresie letnim, dozwolony tyko gdy nie kolidujemy z plażowiczami, nie dotyczy zawodów wędkarskich.

Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2025 roku jest zwrot zezwolenia za 2024 rok lub ostatniego zezwolenia opłacanego na zbiorniki MZW. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania. Osobie posiadającej zezwolenie MZW na amatorski połów ryb wędką i naruszającej jego warunki, osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie za potwierdzeniem – zgonie z uchwałą przyjętą na Zebraniu Walnym w dniu 01.12.2019r.

Załącznik nr 1.
Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

 1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód. Po godzinie 00:00 w przypadku dokonywania dalszego połowu ryb należy dokonać wpisu nowej daty połowu.
 2. Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym określonym przez Rozporządzenie wydane na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW oraz Zezwolenie po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie przed ponownym zarzuceniem wędki do wody odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie gatunek, ilość i długość.
 3. Pozostałe, gatunki ryb złowione i zabierane z wód należy po zakończeniu wędkowania wpisać zgodnie z powyższą zasadą w przypadku większej ilości ryb niż dwie sztuki tego samego gatunku, wystarczy wpisać ,,Gatunek”, ,,Ilość” i szacunkowa wagę (karaś poniżej wymiaru 25 cm, płoć).

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne. Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

Symbol łowiska:

GD – zbiornik „Lin” w Gdowie,
BR – zbiornik Brzegi,
GR – zbiornik Grabówki(Duży i Mały staw),
LE – zbiornik Lednica,
PR – zbiornik Park Mickiewicza,
BO – zbiornik Bonarka,
SZ – zbiornik Szlachetny,

Ważne telefony:

999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
12 289-12-27 – Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
12 288-21-05 – Straż Miejska Wieliczka

Państwowa Straż Rybacka – Małopolska Komenda Wojewódzka PSR w Krakowie tel.12 392-13-20, 12 392-13-18, tel. patrolowy 691-349-961
Komendant Grupy Terenowej SSR przy MZW Wieliczka – 606-755-931
Małopolski Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie tel.12 616-05-46