Zarząd 2016 – 2019

Wcześniejszy skład zarządu

Zarząd :

Paweł Chmiela – prezes
Józef Masłowiec – wice prezes do spraw organizacyjnych
Marek Micherdziński – wice prezes do spraw sportu
Mirosław Kaczmarczyk – skarbnik od 14 grudnia 2017
Wit Smęder – gospodarz od 07 października 2016
Maciej Młyński – sekretarz od 9 września 2016
Zbigniew Szczurek
Robert Kaczmarczyk
Zbigniew Grzywacz
Paweł Malarczyk
Krzysztof Perzanowski
Jerzy Skrobot
Robert Weceklicki (Komendant – SSR) – 1 stycznia 2019
Tomasz Mika – od 9 września 2016
Bartosz Jaroń – od 9 września 2016
Sławomir Kmieć – od 15 grudnia 2016

Leszek Wójcik – zmarł 04 marca 2016
Kazimierz Oprych – sekretarz – zmarł 28 lipca 2016
Jan Kaczor – gospodarz – zmarł 24 września 2016
Robert Ślazyk – skarbnik – zrezygnował 24 listopad 2017

Komisja Rewizyjna :

Rafał Synowiec – przewodniczący
Władysław Korpak
Jan Janicki