Opłaty 2024

Wykaz opłat na rok 2024

Małopolski Związek Wędkarski kontynuuje możliwość zakupu zezwoleń na rok 2024 drogą internetową.

Tabela opłat rocznych na rok 2024:
Osoby wędkujące na łowiskach MZW w poprzednich latach 530 zł
Osoby, które nigdy nie łowiły na naszych łowiskach  +50 zł
Kobiety 280 zł
Dzieci do 14 roku życia bez prawa zabierania ryb C&R 0 zł
Młodzież do 18 roku życia (limit roczny 13 ryb) 280 zł
**Osoby od 75 roku życia z limitem rocznym 13 ryb lub pełna składka, z pełnym limitem ryb 280 zł
530 zł
Osoby powyżej 80 roku życia 280 zł
Posiadacze złotej odznaki PZW z Wieńcami 280 zł
Klucz do szlabanów. 10 zł

** Możliwość wyboru składki

Opłaty dodatkowe:
Działalność Stowarzyszenia 20 zł

WARUNKIEM OTRZYMANIA ZEZWOLENIA NA ROK 2024 BEZ OPŁATY WPISOWEJ JEST ODDANIE ZEZWOLENIA Z POPRZEDNIEGO ROKU, W KTÓRYM OSTATNIO BYŁO OPŁACONE ZEZWOLENIE MZW.

Koszt zezwolenia 600 zł + 20 zł wysyłka kurierem = 620 zł (ew. plus 10 zł kluczyk do kłódki).
Wędkarze posiadający zezwolenie z poprzednich lat, po zwróceniu ich do skarbnika, otrzymają zwrot 50 zł

Po wpłaceniu na konto:
MZW 39 86190006 0010 0200 9377 0001
BANK SPÓŁDZIELCZY W WIELICZCE,

Wędkarz, zobowiązany jest do przesłania e-maila na adres: mzwwieliczka@gmail.com – danych do wysyłki tj. :
Imię, Nazwisko , dokładny adres (na który ma być dostarczone zezwolenie) oraz nr telefonu kontaktowy (dla kuriera).

Wędkarz chcąc skorzystać z jakiejkolwiek zniżki, do której jest uprawniony, winien wraz z powyższymi danymi, przesłać zdjęcie dokumentu uprawniającego go do otrzymania zniżki ( dokument zawierający : imię, nazwisko oraz datę urodzenia).

Można napisać również nr karty wędkarskiej (zostanie wpisany do zezwolenia)
Na postawie powyższych i zaksięgowaniu się wpłaty na koncie zezwolenia będą wysyłane kurierem, w możliwie najkrótszym terminie

Aby wykupić zezwolenie na łowienie na wodach zarządzanych przez Małopolski Związek Wędkarski nie trzeba mieć opłaconych składek PZW na 2024 rok.

Wymiana zezwoleń rocznych MZW

Chęć wymiany zezwolenia rocznego, z powodu wyczerpania miejsca na wpisy w rejestrze lub zniszczenia zezwolenia, należy zgłosić bezpośrednio do skarbnika pod numer tel. 608 600 840
Orientacyjny czas na wydania nowego zezwolenia ok. 2 tygodnie.

Za wymianę zniszczonego zezwolenia będzie pobierana opłata w kwocie 50 zł.

 

  • Wykaz wód zarządzanych przez Małopolski Związek Wędkarski: Brzegi, „Bonarka” Kraków, Grabówki dwa stawy, Park Mickiewicza, Lednica,  „Lin” Gdów, „Szlachetny” Kraków.
  • Na wszystkie zbiorniki obowiązuje jedno zezwolenie z rejestrem połowów.
  • Osoby, które posiadały zezwolenia MZW w 2023 są zobowiązane do zwrócenia wypełnionych rejestrów skarbnikowi Stowarzyszenia.
  • Wszyscy wędkarze, którzy chcą łowić na łowiskach MZW są zobligowani do wpłacenia jednorazowo na 2024 rok dobrowolnej wpłaty w wysokości 20 zł. na działalność stowarzyszenia.
  • Na wszystkich naszych łowiskach wymagane jest posiadanie KARTY WĘDKARSKIEJ.