Opłaty 2023

Wykaz opłat na rok 2023

Małopolski Związek Wędkarski kontynuuje możliwość zakupu zezwoleń na rok 2023 drogą internetową.

Tabela opłat rocznych:
 Osoby wędkujące na łowiskach MZW w poprzednich latach.  530 zł.
 Osoby, które nigdy nie łowiły na naszych łowiskach.  +50 zł.
 Kobiety  280 zł.
 Dzieci do 14 roku życia bez prawa zabierania ryb C&R      0 zł
 Młodzież do 18 roku życia  280 zł
 Posiadacze złotej odznaki PZW z Wieńcami  280 zł
 Osoby powyżej 80 roku życia  280 zł
 Klucz do szlabanów.      10 zł
Opłaty dodatkowe:
 Działalność Stowarzyszenia   20 zł.

WARUNKIEM OTRZYMANIA ZEZWOLENIA NA ROK 2023 BEZ OPŁATY WPISOWEJ JEST ODDANIE ZEZWOLENIA Z POPRZEDNIEGO ROKU, W KTÓRYM OSTATNIO BYŁO OPŁACONE ZEZWOLENIE MZW.

Koszt zezwolenia 600 zł + 20 zł wysyłka kurierem = 620 zł (ew. plus 10 zł kluczyk do kłódki).
Wędkarze posiadający zezwolenie z poprzednich lat, po zwróceniu ich do skarbnika, otrzymają zwrot 50 zł

Po wpłaceniu na konto:
MZW 39 86190006 0010 0200 9377 0001
BANK SPÓŁDZIELCZY W WIELICZCE,

Wędkarz, zobowiązany jest do przesłania e-maila na adres: mzwwieliczka@gmail.com – danych do wysyłki tj. :
Imię, Nazwisko , dokładny adres (na który ma być dostarczone zezwolenie) oraz nr telefonu kontaktowy (dla kuriera).

Można napisać również nr karty wędkarskiej (zostanie wpisany do zezwolenia)

Na postawie powyższych i zaksięgowaniu się wpłaty na koncie zezwolenia będą wysyłane kurierem, w możliwie najkrótszym terminie

  • Aby wykupić zezwolenie na łowienie na wodach zarządzanych przez Małopolski Związek Wędkarski nie trzeba mieć opłaconych składek PZW na 2023 rok.
  • Wykaz wód zarządzanych przez Małopolski Związek Wędkarski: Brzegi, „Bonarka” Kraków, Grabówki dwa stawy, Park Mickiewicza, Lednica,  „Lin” Gdów, „Szlachetny” Kraków.
  • Na wszystkie zbiorniki obowiązuje jedno zezwolenie z rejestrem połowów.
  • Osoby, które posiadały zezwolenia MZW w 2022 są zobowiązane do zwrócenia wypełnionych rejestrów skarbnikowi Stowarzyszenia.
  • Wszyscy wędkarze, którzy chcą łowić na łowiskach MZW są zobligowani do wpłacenia jednorazowo na 2023 rok dobrowolnej wpłaty w wysokości 20 zł. na działalność stowarzyszenia.
  • Na wszystkich naszych łowiskach jest konieczność posiadania KARTY WĘDKARSKIEJ.

Ew. pytania do skarbnika p.Mirosława Kaczmarczyka pod nr tel. 606 157 503