Opłaty 2024

Wykaz opłat na rok 2024

Małopolski Związek Wędkarski kontynuuje możliwość zakupu zezwoleń na rok 2024 drogą internetową.

Tabela opłat rocznych na rok 2024:
Osoby wędkujące na łowiskach MZW w poprzednich latach 530 zł
Osoby, które nigdy nie łowiły na naszych łowiskach  +50 zł
Kobiety 280 zł
Dzieci do 14 roku życia bez prawa zabierania ryb C&R 0 zł
Młodzież do 18 roku życia (limit roczny 13 ryb) 280 zł
**Osoby od 75 roku życia z limitem rocznym 13 ryb lub pełna składka, z pełnym limitem ryb 280 zł
530 zł
Osoby powyżej 80 roku życia 280 zł
Posiadacze złotej odznaki PZW z Wieńcami 280 zł
Klucz do szlabanów. 10 zł

** Możliwość wyboru składki

Opłaty dodatkowe:
Działalność Stowarzyszenia 20 zł

WARUNKIEM OTRZYMANIA ZEZWOLENIA NA ROK 2024 BEZ OPŁATY WPISOWEJ JEST ODDANIE ZEZWOLENIA Z POPRZEDNIEGO ROKU, W KTÓRYM OSTATNIO BYŁO OPŁACONE ZEZWOLENIE MZW.

Koszt zezwolenia 600 zł + 20 zł wysyłka kurierem = 620 zł (ew. plus 10 zł kluczyk do kłódki).
Wędkarze posiadający zezwolenie z poprzednich lat, po zwróceniu ich do skarbnika, otrzymają zwrot 50 zł

Po wpłaceniu na konto:
MZW 39 86190006 0010 0200 9377 0001
BANK SPÓŁDZIELCZY W WIELICZCE,

Wędkarz, zobowiązany jest do przesłania e-maila na adres: mzwwieliczka@gmail.com – danych do wysyłki tj. :
Imię, Nazwisko , dokładny adres (na który ma być dostarczone zezwolenie) oraz nr telefonu kontaktowy (dla kuriera).

Wędkarz chcąc skorzystać z jakiejkolwiek zniżki, do której jest uprawniony, winien wraz z powyższymi danymi, przesłać zdjęcie dokumentu uprawniającego go do otrzymania zniżki ( dokument zawierający : imię, nazwisko oraz datę urodzenia).

Można napisać również nr karty wędkarskiej (zostanie wpisany do zezwolenia)
Na postawie powyższych i zaksięgowaniu się wpłaty na koncie zezwolenia będą wysyłane kurierem, w możliwie najkrótszym terminie

Aby wykupić zezwolenie na łowienie na wodach zarządzanych przez Małopolski Związek Wędkarski nie trzeba mieć opłaconych składek PZW na 2024 rok.

 

  • Wykaz wód zarządzanych przez Małopolski Związek Wędkarski: Brzegi, „Bonarka” Kraków, Grabówki dwa stawy, Park Mickiewicza, Lednica,  „Lin” Gdów, „Szlachetny” Kraków.
  • Na wszystkie zbiorniki obowiązuje jedno zezwolenie z rejestrem połowów.
  • Osoby, które posiadały zezwolenia MZW w 2023 są zobowiązane do zwrócenia wypełnionych rejestrów skarbnikowi Stowarzyszenia.
  • Wszyscy wędkarze, którzy chcą łowić na łowiskach MZW są zobligowani do wpłacenia jednorazowo na 2024 rok dobrowolnej wpłaty w wysokości 20 zł. na działalność stowarzyszenia.
  • Na wszystkich naszych łowiskach wymagane jest posiadanie KARTY WĘDKARSKIEJ.