Zarząd 2020 – 2023

Obecny skład zarządu

Zarząd :

Paweł Chmiela – prezes
Krzysztof Perzanowski
– wiceprezes do spraw organizacyjnych
Zbigniew Szczurek- wiceprezes do spraw sportu
Mirosław Kaczmarczyk – skarbnik
Wit Smęder – gospodarz
Bartosz Jaroń- sekretarz
Rafał Trawiński
Robert Kaczmarczyk
Paweł Malarczyk
Jerzy Skrobot
Robert Weceklicki Komendant – SSR
Sławomir Kmieć

Komisja Rewizyjna:

Rafał Synowiec – przewodniczący
Władysław Korpak
Jan Janicki