Zarząd 2020 – 2023

Wcześniejszy skład zarządu

Zarząd :

Paweł Chmiela – prezes
Krzysztof Perzanowski
– wiceprezes do spraw organizacyjnych
Zbigniew Szczurek- wiceprezes do spraw sportu
Mirosław Kaczmarczyk – skarbnik
Wit Smęder – gospodarz
Bartosz Jaroń- sekretarz
Robert Kaczmarczyk
Paweł Malarczyk
Robert Weceklicki (Komendant – SSR)
Sławomir Kmieć

Jerzy Skrobot – do 7/01/2022

Rafał Trawiński – do 18/02/2022

Michał Szparniak – powołany od 18/03/2022

Komisja Rewizyjna :

Rafał Synowiec – przewodniczący
Władysław Korpak
Jan Janicki        do 27.11.2022

Jerzy Skrobot   od 27.11.2022