Regulamin Łowisk 2024 C&R

Regulamin na rok 2024

UWAGA

ZBIORNIKI MZW OBJĘTE SĄ MONITORINGIEM 24 H

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Wieliczce oraz Małopolski Związek Wędkarski


 1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Małopolski Związek Wędkarski, zgodnie z załączonym wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb stanowiącą integralną część zezwolenia.
 2. Zezwolenie zabezpieczone hologramem dla osób poniżej 14 roku życia, osoba ta może wędkować tylko pod opieką osoby posiadającej aktualne roczne zezwolenie MZW.
 3. Zezwolenie jest bezpłatne i obowiązuje Całkowity Zakaz Zabierania Ryb.
 4. ZEZWOLENIE NIE UPRAWNIA DO DARMOWEGO WJAZDU NA STREFĘ REKREACJI NA ZBIORNIKU BRZEGI.
 5. Osoby naruszające w/w zapis grozi całkowita utrata zezwolenia i zakaz sprzedaży zezwolenia w przyszłości.
 6. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
 • Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie
 • Zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce w 2023 r wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym, a przyjęte uchwałą zarządu MZW w Wieliczce nr 01/12/2022 z dnia 05.12.2023r
 • Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW
 1. MZW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie https://wedkarstwo-malopolska.pl/
 2. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

 1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia. Wody niewymienione w załączniku nr.1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
 • Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr.1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.
 1. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
 2. Zezwala się :
 • na połów jedną wędką od świtu do zmierzchu,
 1. Zabrania się:
 • zabierania ryb na wszystkich zbiornikach MZW.
 • połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części na wszystkich zbiornikach MZW.
 • połowu metodą spinningową na zbiornikach: Brzegi oraz Bonarka.
 • używania drewnianych podpórek.
 • połowu przy użyciu kuszy.
 • budowy pomostów.
 • używania sprzętu pływającego.
 • przywożenia śmieci z zewnątrz.
 • wędkowania po zarybieniu nie dłużej niż przez 48 godz.
 • połowu w tarliskach.
 • wstępu na wyspy.
 • parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg oraz osób prowadzących czynności kontrolne, prace gospodarcze zlecone przez użytkownika i zarybiania).

Obowiązki:

 • posiadanie wypychacza na stanowisku
 • posiadanie podbieraka na stanowisku
 • zamykanie szlabanów na Grabówkach oraz wjazdu na cypel Brzegi
 • sprzątanie na stanowisku w promieniu 10m przed i po skończonym łowieniu (opakowania po zanęcie, szklane i metalowe). Nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia.
 • każdy wędkarz zobowiązany jest do zabierania śmieci z łowiska

Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2025 roku jest zwrot zezwolenia za 2024 rok. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania. Osobie posiadającej zezwolenie na amatorski połów ryb wędką i naruszającej jej warunki osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie za potwierdzeniem.

Załącznik nr 1.
Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

 1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód.

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne. Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

Symbol łowiska:

GD – zbiornik „Lin” w Gdowie,
BR – zbiornik Brzegi,
GR – zbiornik Grabówki(Duży i Mały staw),
LE – zbiornik Lednica,
PR – zbiornik Park Mickiewicza,
BO – zbiornik Bonarka,
SZ – zbiornik Szlachetny,

Ważne telefony:

999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
12 289-12-27 – Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
12 288-21-05 – Straż Miejska Wieliczka

Państwowa Straż Rybacka – Małopolska Komenda Wojewódzka PSR w Krakowie tel.12 392-13-20, 12 392-13-18, tel. patrolowy 691-349-961
Komendant Grupy Terenowej SSR przy MZW Wieliczka – 606-755-931
Małopolski Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie tel.12 616-05-46