Pod patronatem Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła. Drzewka posadzimy razem z dziećmi ze szkół podstawowych na terenie użytku ekologicznego „BRZEGI” posprzątamy też śmieci. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy. (sprzęt zapewniamy). Po pracach zapraszamy na ciepły poczęstunek.