W dniu 3 grudnia 2023 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze „MZW” w Wieliczce. Miejscem zebrania było ‘Solne Miasto’ w Wieliczce przy ulicy Kościuszki 15.

Zebranie otworzył Prezes stowarzyszenia Paweł Chmiela, który przywitał wszystkich przybyłych członków stowarzyszenia, a także zarząd obecny na zebraniu.

Następnie minutą ciszy uczczono kolegów wędkarzy, którzy odeszli od nas w minionym roku.

Zostały wręczone pamiątkowe puchary za największe okazy złowione na naszych łowiskach :

Mateusz Wilk – karp 21 kg

Kamil Krzeczek – sandacz 90 cm

Michał Kurowski – szczupak 105 cm

A także puchary za GPX za 2023r.

W kategorii spławik:

1 miejsce Józef Balawender

2 miejsce Dariusz Kędryna

3 miejsce Zbigniew Szczurek

W kategorii grunt/feeder :

1 miejsce Krzysztof Perzanowski

2 miejsce Dariusz Pawliński

3 miejsce Dominik Dolaś

Prezes stowarzyszenia Paweł Chmiela odczytał sprawozdanie zarządu za 2023r.

Prezes ds. sportu Zbigniew Szczurek odczytał listę zwycięzców zawodów, które odbyły się w tym roku.

Skarbnik Mirosław Kaczmarczyk odczytał sprawozdanie finansowe za 2023r., w szczególności o ilości sprzedanych zezwoleń i pozyskanych środków na działalność stowarzyszenia.

Prezes Krzysztof Perzanowski odczytał w imieniu komendanta SSR Roberta Weceklickiego –sprawozdanie z działalności SSR.

Przewodniczący komisji rewizyjnej Rafał Synowiec odczytał sprawozdanie z kontroli wydatkowania pieniędzy przez stowarzyszenie, w którym stwierdzono, że zarządzanie aktywami było zgodne z przeznaczeniem .Komisja zawnioskowała o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium.

Za udzieleniem absolutorium było 71 osób, przeciw 0, wstrzymała się 3. W związku z tym zarząd uzyskał absolutorium.

Tradycyjnie wylosowano jedną osobę, która otrzymała bezpłatną licencję na 2024 rok. Szczęśliwym wędkarzem okazał się Karol Golik.

Rozlosowano nagrody (wędki, kołowrotki , podbieraki, żyłki itp) ufundowane przez burmistrza Wieliczki.

Ogłoszono 15 minutową przerwę, na której przyjmowano wolne wnioski.

Po przerwie, jednogłośnie, wybrano komisję mandatową w składzie : Rafał Trawiński – przewodniczący, Oskar Chmiela i Piotr Sobków.

Na Sali było 77 osób, w tym 74 uprawnione do głosowania.

Dokonano wyboru Prezesa stowarzyszenia. Zgłoszono dwóch kandydatów :

Paweł Chmiela i Michał Szparniak .

Prezesem stowarzyszenia ponownie został Paweł Chmiela, który uzyskał 73 głosy za , przy 1 wstrzymującym się.

Następnie dokonano wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej :

do zarządu : Zbigniew Szczurek, Krzysztof Perzanowski, Mirosław Kaczmarczyk, Bartosz Jaroń, Robert Weceklicki, Robert Kaczmarczyk, Michał Szparniak, Witek Smęder, Sławomir Kmieć, Paweł Malarczyk oraz do komisji rewizyjnej : Rafał Synowiec, Władysław Korpak i Jerzy Skrobot – za były 72 osoby, 0 przeciw i 2 wstrzymało się.

Dokonano zmian w statucie stowarzyszenia 72 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujący.

Rozpoczęto głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez członków „MZW”

1. Spinning na Gdowie od 1 maja – 70 za, 1 przeciw i 3 wstrzymało się

2. Karaś powyżej 25 cm wliczony do limitu dziennego i rocznego – 68 za, 2 przeciw i 4 wstrzymało się

3. Roczny limit ryb 25 sztuk, bez zmiany w ceny zezwolenia – 66 za, 1 przeciw i 7 wstrzymało się

4. Dobowy limit złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania wynosi 2 sztuki, po jednej z każdego gatunku : leszcz, karp, jaź, amur, sandacz, szczupak, węgorz, karaś powyżej 25cm, za wyjątkiem ryb łososiowych : pstrąg, palia, troć – 69 za, 1 przeciw i 4 wstrzymało się

5. Obowiązkowe maty na wszystkich zbiornikach, nie dotyczy spinningu – 66 za, 3 przeciw i 5 wstrzymało się

6. Wykluczenie ze stowarzyszenia jednej osoby za wszczynanie awantur na zbiorniku Grabówki i brak możliwości sprzedaży zezwoleń od 2024 roku – 64 za, 10 przeciw i 0 wstrzymało się

7. Wykluczenie dwóch osób za kradzież ryb na zbiorniku w Gdowie i brak możliwości sprzedaży zezwoleń od 2024 roku – 71 za, 0 przeciw i 3 wstrzymało się

8. Wykluczenie ze stowarzyszenia i brak możliwości sprzedaży zezwoleń od 2024 roku na podstawie paragrafu 2 punkt 12 oraz paragrafu 10 punkt 2, w tym działanie na szkodę stowarzyszenia – 60 za, 3 przeciw i 11 wstrzymało się

9. Wielkość podbieraka na łowisku Brzegi 50 cm – 16 za, 46 przeciw i 11 wstrzymało się

10. Młodzież, która płaci połowę składki limit 13 ryb – 67 za, 0 przeciw i 6 wstrzymało się

11. Kobiety płacące połowę składki limit 13 ryb – za 16, przeciw 39 i 18 wstrzymało się

12. Odwołanie zakazu zabierania karpia do końca lutego z Brzegów 0 za, 65 przeciw i 8 wstrzymało się

13. Osoby od 75 r.ż. mogą wybrać opłatę za zezwolenie : ulgowa wraz z możliwością zabrania rocznie 13 sztuk ryb limitowanych, lub opłata z pełnym limitem ryb (25 sztuk rocznie)– 55 za, 6 przeciw i 12 wstrzymało się

Podziękowania, w formie dyplomów, od burmistrza Wieliczki pana Artura Kozioła, za osiągnięcia sportowe otrzymali : Józef Balawender, Robert Weceklicki, Jacek Cholewa, Piotr Iwulski, Mirosław Kaczmarczyk, Dariusz Kędryna, Władysław Korpak, Rafał Kulma, Rafał Pałczyński, Krzysztof Perzanowski, Bogusław Suder i Zbigniew Szczurek.

Na tym zakończono zebranie.