20 grudnia (środa) 17:00 – 19:00 zapraszamy na sprzedaż zezwoleń MZW na 2024 rok. Po przerwie świątecznej czyli od 8 stycznia skarbnik przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 17:00 – 19:00. Siedziba – Wieliczka, ul. Mickiewicza 8