W dniu 14.11.2021 (niedziela) odbędzie się zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia MZW zgodnie z paragrafem 14 pkt. 4 statutu MZW. Odbędzie się ono w Wieliczce CSR Solne Miasto ul. Kościuszki 15 w sali konferencyjnej o godz.10.00 pierwszy termin, o godz. 10.15 drugi termin. Przypominamy, że według statutu Małopolskiego Związku Wędkarskiego w zebraniach mogą wziąć udział wyłącznie członkowie stowarzyszenia (osoby, które złożyły deklaracje członkowskie w 2021r), którzy mają opłacona licencję MZW na 2021 rok. Przy wejściu będą sprawdzane dowody osobiste dlatego bardzo prosimy o ich zabranie i okazanie na żądanie. Zebranie w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym. ZAPRASZAMY zarząd MZW