Zapisy będą od godz. 9;00 nad wodą.

Kategoria KADET do 12 roku,

Kategoria JUNIOR od 12 roku do 18.