W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną Covid- 19 i związanymi z nią rządowymi obostrzeniami, dotyczącymi między innymi: 
zakazu organizacji zgromadzeń, powyżej 10 os. strefa czerwona i 25 os. strefa żółta, informujemy że: na dzień dzisiejszy, nie ma możliwości zorganizowania Walnego Zebrania członków MZW. Jeżeli sytuacja, w najbliższym czasie nie ulegnie radykalnej zmianie, zebranie się nie odbędzie. Opłaty oraz regulamin połowu ryb na rok 2021 pozostaną bez zmian i będą obowiązywały jak w roku 2020. O ewentualnych zmianach dotyczących: walnego zebrania, będziemy informować na bieżąco z zachowaniem wszystkich obowiązkowych terminów. Wszelkie pytania członków MZW prosimy kierować drogą e-mailową na adres: mzwwieliczka@gmail.com Zarząd Małopolskiego Związku Wędkarskiego