p15

 

W piąte 16 listopada zarybiono pstrągiem zbiorniki:
– Brzegi – 300 kg.
– Bonarka – 100 kg.
– Gdów – 100 kg.