20170318 105218

 

Dzięki współdziałaniu Małopolskiego Związku Wędkarskiego z Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarnochowicach i Dobranowicach, częściowo ususzono dolny staw na Grabówkach i wyczyszczono jego dno z śmieci.
Zbiornik ten po napełnieniu będzie dostępny dla wędkarzy – nie odławiano żadnych ryb.