Powiat wielicki w imieniu, którego działaja starosta Jacek Juszkiewicz i wicestarosta Łukasz Sadkiewicz zarybi nasze zbiorniki Brzegi, Grabówki (użytki ekologiczne) oraz Gdów, Karpiem w ilości 1000 kg. na początku sierpnia 2016.