ZE WZGLĘDU NA ŚNIĘCIE RYB, ZARZĄD WPROWADZA CAŁKOWITY ZAKAZ ŁOWIENIA NA ZBIORNIKU PARK MICKIEWICZA OD DZIŚ DO ODWOŁANIA.