W ramach rekompensaty za zniszczone łowisko Karp w Wieńcu firma Kruszywo zdecydowała się udostępnić nie odpłatnie łowisko Cholerzyn dla posiadaczy licencji na 2015 naszego Stowarzyszenia, z uwagi na to wprowadza się do wszystkich rodzajów zezwoleń możliwość łowienia na obydwu zbiornikach według zasad które obowiązują na zbiorniku Brzegi z wyjątkami:
– zezwala się na połów na trzecią wędkę osobom do lat 14 będących w towarzystwie osoby posiadającej zezwolenie MZW.
– zezwala się na używanie sprzętu pływającego z napędem wiosłowym lub elektrycznym według zasad obowiązujących w ustawie rybactwie śródlądowym
– zezwala się na wywóz przynęty łódkami sterowanymi radiowo
– zabrania się zabierania szczupaków z łowiska Cholerzyn Duży.