Dzięki staraniom Starosty Jacka Juszkiewicza oraz Wice Starosty Mirosława Mrozowskiego zostały zarybione nasze zbiorniki na Grabówkach (zbiornik ekologiczny), Lednicy oraz Wieńcu mieszanką ryb Amura, Karpia, Karasia pospolitego oraz Jazia w ilości 465 kg.

Rybę rozdzielono:

Gatunek Grabówki Lednica Wieniec
Amur 30 kg. 30 kg. 90 kg.
Karp 150 kg. 30 kg. 30 kg.
Karaś 20 kg. 5 kg.
Jaź 20 kg. 20 kg. 40 kg.

Została zamówiona Troć Jeziorowa w ilości 100 kg. (20-30cm.), któa zasili Brzegi oraz Cholerzyn Duży w miesiącu wrześniu.