W związku z brakiem umowy między Urzędem Gminy Wieliczka a Zarządem Okręgu PZW Kraków, która miałaby sprecyzowaną kwestię przypisania stawów Wielickich dla Koła PZW Wieliczka, powstało z inicjatywy członków byłego już zarządu Koła nowe niezależne stowarzyszenie wędkarskie pod nazwą Małopolski Związek Wędkarski. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w Krakowskim Sądzie Gospodarczym i otrzymało KRS 0000435155 oraz zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń w dniu 03 października 2012 roku, uzyskało dzięki temu status prawny umożliwiający podpisywanie wiążących umów na dzierżawę wód. Podkreślamy, że nie jest w naszym interesie odcinanie się od Koła PZW Wieliczka i ze swej strony zapewniamy o ścisłym współdziałaniu z Zarządem Koła pozostając niezależnym wobec Zarządu Okręgu PZW Kraków, dzięki temu będziemy mieli wpływ na nasze łowiska, na ilość wpuszczanych tam ryb oraz ogólne zagospodarowanie stawów.
Każdy kto będzie chciał zostać naszym członkiem będzie mógł to zrobić wypełniając deklaracje członkowską dostępną na tej stronie, dzięki temu będzie mógł uczestniczyć w zebraniach ogólnych stowarzyszenia oraz być wybieranym do jego władz.