Regulamin 2021 C&R

REGULAMIN 2021

 1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Małopolski Związek Wędkarski, zgodnie z załączonym wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb stanowiącą integralną część zezwolenia.
 2. Zezwolenie zabezpieczone hologramem dla osób poniżej 14 roku życia, osoba ta może wędkować pod warunkiem opiekuna z kartą wędkarską.
 3. Zezwolenie jest bezpłatne i obowiązuje Całkowity Zakaz Zabierania Ryb.
 4. Osoby naruszające w/w zapis grozi całkowita utrata zezwolenia i zakaz sprzedaży zezwolenia w przyszłości.
 5. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
 • Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie
 • Zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce w 2021r wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym, a przyjęte uchwałą zarządu MZW w Wieliczce nr 4/XII/2019 z dnia 05.12.2019r. oraz uchwałą Zarządu nr 02/12/2020 z dnia 11.12.2020.
 • Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW
 1. MZW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie http://wedkarstwo-malopolska.pl/
 2. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

 1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia. Wody niewymienione w załączniku nr.1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
 • Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr.1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.
 1. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
 2. Zezwala się :
 • na połów jedną wędką od świtu do zmierzchu,
 • na rozbijanie namiotów, przyczep campingowych i ‘’Camperów” tylko podczas wędkowania.
 1. Zabrania się:
 • zabierania ryb na wszystkich zbiornikach MZW.
 • połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części na wszystkich zbiornikach MZW.
 • połowu metodą spinningową na zbiornikach: Brzegi oraz Bonarka.
 • używania drewnianych podpórek.
 • połowu przy użyciu kuszy.
 • budowy pomostów.
 • używania sprzętu pływającego.
 • przywożenia śmieci z zewnątrz.
 • wędkowania po zarybieniu przez 48 godz.
 • połowu w tarliskach.
 • wstępu na wyspy.
 • połowu od strony alejki do spustu wody i ulicy na zbiorniku Park Mickiewicza.
 • parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg oraz osób prowadzących czynności kontrolne, prace gospodarcze zlecone przez użytkownika i zarybiania).
 1. Obowiązki:
 • posiadanie wypychacza na stanowisku
 • posiadanie podbieraka na stanowisku
 • zamykanie szlabanów na Grabówkach oraz wjazdu na cypel Brzegi
 • sprzątanie na stanowisku w promieniu 10m przed i po skończonym łowieniu (opakowania po zanęcie, szklane i metalowe) nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia.

Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2022 roku jest zwrot zezwolenia za 2021 rok. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania. Osobie posiadającej zezwolenie na amatorski połów ryb wędką i naruszającej jej warunki osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie za potwierdzeniem.

 

Załącznik nr 1.

Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

 1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód.

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne. Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

Symbol łowiska:

GD – zbiornik „Lin” w Gdowie,

BR – zbiornik Brzegi,

GR – zbiornik Grabówki(Duży i Mały staw),

LE – zbiornik Lednica,

PR – zbiornik Park Mickiewicza,

BO – zbiornik Bonarka,

SZ – zbiornik Szlachetny,