Regulamin 2021 C&R

REGULAMIN 2021

 1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Małopolski Związek Wędkarski, zgodnie z załączonym wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb stanowiącą integralną część zezwolenia.
 2. Zezwolenie zabezpieczone hologramem dla osób poniżej 14 roku życia, osoba ta może wędkować pod warunkiem opiekuna z kartą wędkarską.
 3. Zezwolenie jest bezpłatne i obowiązuje Całkowity Zakaz Zabierania Ryb.
 4. Osoby naruszające w/w zapis grozi całkowita utrata zezwolenia i zakaz sprzedaży zezwolenia w przyszłości.
 5. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
 1. MZW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie https://wedkarstwo-malopolska.pl/
 2. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

 1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia. Wody niewymienione w załączniku nr.1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
 1. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
 2. Zezwala się :
 1. Zabrania się:
 1. Obowiązki:

Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2022 roku jest zwrot zezwolenia za 2021 rok. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania. Osobie posiadającej zezwolenie na amatorski połów ryb wędką i naruszającej jej warunki osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie za potwierdzeniem.

 

Załącznik nr 1.

Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

 1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód.

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne. Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

Symbol łowiska:

GD – zbiornik „Lin” w Gdowie,

BR – zbiornik Brzegi,

GR – zbiornik Grabówki(Duży i Mały staw),

LE – zbiornik Lednica,

PR – zbiornik Park Mickiewicza,

BO – zbiornik Bonarka,

SZ – zbiornik Szlachetny,