Regulamin Łowisk 2021

REGULAMIN 2021

 1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Małopolski Związek Wędkarski, zgodnie z załączonym wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb stanowiącą integralną część zezwolenia.
 2. Zezwolenie zabezpieczone hologramem ważne jest wraz z kartą wędkarską.
 3. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
 1. Uchwałą Walnego Zebrania Małopolskiego Związku Wędkarskiego z dnia 01 XII 2019,

–   za nieprzestrzeganie wymiarów ochronnych i limitów dobowych czy łącznych oraz brak wpisu w rejestrze zatrzymanych ryb grozi bezwarunkowa utrata zezwolenia.

 1. MZW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie https://wedkarstwo-malopolska.pl/
 2. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

 1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia. Wody niewymienione w załączniku nr.1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
 2. Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr.1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.
 3. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla:
 1. Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:

Łączny limit ryb wynosi 30szt., w tym sandacz i szczupak łącznie 10szt. Sum nie wchodzi w limit dobowy ani łączny zezwolenia Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność i należy opłacić nowe.

 1. Łączny limit ryb nie wymienionych powyżej nie może przekroczyć 5 kilogramów w ciągu doby. Wszystkie zatrzymane lub przeznaczone na przynętę ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w regulaminowych siatkach lub sadzyku od początku do końca połowu (z wyłączeniem spinningu, muchy i metody pod lodowej). Po złowieniu i zatrzymaniu drugiej ryby limitowanej kończymy łowienie. Łączna liczba ryb zatrzymanych w siatce nie może przekroczyć dwóch sztuk limitowanych. Ryba zatrzymana w siatce nie podlega wymianie. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
 2. Zezwala się :
 1. Zabrania się:

8   Obowiązki:

Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2022 roku jest zwrot zezwolenia za 2021 rok. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania. Osobie posiadającej zezwolenie MZW na amatorski połów ryb wędką i naruszającej jego warunki, osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie za potwierdzeniem. – zgonie z uchwałą przyjętą na Zebraniu Walnym w dniu 01.12.2019 r.

 

 

 

Załącznik nr 1.

Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

 1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód. Po godzinie 0000 w przypadku dokonywania dalszego połowu ryb należy dokonać wpisu nowej daty połowu.
 2. Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym określonym przez Rozporządzenie wydane na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW oraz Zezwolenie po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie przed ponownym zarzuceniem wędki do wody odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie gatunek, ilość i długość.
 3. Pozostałe, gatunki ryb złowione i zabierane z wód należy po zakończeniu wędkowania wpisać zgodnie z powyższą zasadą w przypadku większej ilości ryb niż dwie sztuki tego samego gatunku, wystarczy wpisać ,,Gatunek”, ,,Ilość” i szacunkowa wagę.(karaś srebrzysty, płoć).

 

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne. Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

Symbol łowiska:

GD – zbiornik „Lin” w Gdowie,

BR – zbiornik Brzegi,

GR – zbiornik Grabówki(Duży i Mały staw),

LE – zbiornik Lednica,

PR – zbiornik Park Mickiewicza,

BO – zbiornik Bonarka,

SZ – zbiornik Szlachetny,