Regulamin Łowisk 2018

Regulamin ważny w roku 2018

Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Małopolski Związek Wędkarski, zgodnie z załączonym wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb stanowiącą integralną część zezwolenia.

 1. Zezwolenie zabezpieczone hologramem ważne jest wraz z kartą wędkarską.
 2. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
 • – Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie
 • – Zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce w 2017r wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym, a przyjęte uchwałą zarządu MZW w Wieliczce nr 1/XII/2017 z dnia 05.12.2017r.
 • – Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW
 1. MZW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie http://wedkarstwo-malopolska.pl/
 2. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

 1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia. Wody niewymienione w załączniku nr.1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
 2. Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr.1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.
 3. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla:
 • węgorz do 50cm.
 • amur, sandacz do 50cm. i powyżej 80cm.
 • szczupak do 55cm. i powyżej 80cm.
 • jaź, leszcz do 30cm.
 • sum do 70cm.
 • karp do 40cm. i powyżej 60cm.
 • okoń do 20cm i powyżej 35cm.
 1. Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:
 • leszcz, palia, karp, jaź, pstrąg, troć, sum – 2szt. (łącznie 2szt.)
 • amur, sandacz, szczupak, węgorz – 1szt. (łącznie 2szt.).

Łączny limit ryb wynosi 30szt., w tym sandacz i szczupak łącznie 10szt. Sum nie wchodzi w limit zezwolenia Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność i należy opłacić nowe.

 1. Łączny limit ryb nie wymienionych powyżej nie może przekroczyć 5 kilogramów w ciągu doby. Wszystkie zatrzymane lub przeznaczone na przynętę ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w regulaminowych siatkach lub sadzyku od początku do końca połowu (z wyłączeniem spinningu, muchy i metody pod lodowej). Po złowieniu i zatrzymaniu drugiej ryby limitowanej kończymy łowienie. Łączna liczba ryb zatrzymanych w siatce nie może przekroczyć dwóch sztuk limitowanych. Ryba zatrzymana w siatce nie podlega wymianie. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
 2. Zabrania się:
 • – całkowity zakaz zabierania szczupaka na zbiorniku Bonarka.
 • – zabierania jesiotra na wszystkich zbiornikach MZW.
 • – zabierania lina i karasia pospolitego (wszystkie zbiorniki).
 • – zabierania karasia srebrzystego na zbiorniku ,,Lin” w Gdowie.
 • – zabierania amura na zbiorniku ,,Szlachetny” w Baryczy.
 • – połowu na dwie wędki na zbiornikach: Lednica, Park Mickiewicza, Grabówki Mały Staw.
 • – połowu na dwie wędki na zbiorniku Grabówki Duży Staw od godz.600 do godz.1900.
 • – połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części do 31.05.2018 włącznie.
 • – połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części na zbiorniku Park Mickiewicza, „Lin” w Gdowie, i Bonarka.
 • – używania drewnianych podpórek.
 • – połowu przy użyciu kuszy.
 • – budowy pomostów.
 • – patroszenia ryb w obrębie zbiorników.
 • – używania sprzętu pływającego.
 • – przywożenia śmieci z zewnątrz.
 • – wędkowania po zarybieniu przez 48 godz.
 • – połowu w tarliskach.
 • – połowu ryb ozdobnych.
 • – wstępu na wyspy.
 • – połowu od strony alejki do spustu wody i ulicy na zbiorniku Park Mickiewicza.
 • – parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg oraz osób prowadzących czynności kontrolne, prace gospodarcze zlecone przez użytkownika i zarybiania).
 1. Zezwala się :
 • – na rozbijanie namiotów tylko podczas wędkowania.
 • – na połów na zbiorniku Park Mickiewicza na drugą wędkę z dzieckiem do 14 roku życia.
 • – na połów z pod lodu na dwie wędki (nie dotyczy spinningowania).
 • – wszystkim członkom MZW oraz członkom sekcji karpiowej Sazan na połów ryb za pomocą sprzętu pływającego sterowanego drogą radiową.

Członkowie, którzy się zdeklarują obowiązuje:

 • całkowity zakaz zabierania ryb karpiowatych na wszystkich łowiskach MZW. NO KILL
 • zakaz wywożenia martwej lub żywej rybki.
 • zakaz wywożenia osobom niezdeklarowanym.
 • nęcenia ziarnami tylko w postaci ugotowanej.
 • zabrania się przetrzymywania złowionych ryb w siatkach, po sfotografowaniu ryby muszą wrócić do wody.
 • połów za pomocą łódki dozwolone tylko na zbiorniku Brzegi.
 • posiadanie podbieraka, maty, wypychacza, odkażacza.
 1. Obowiązki:
 • posiadanie wypychacza na stanowisku
 • podbieraka na stanowisku
 • zamykanie szlabanów na Grabówkach oraz wjazdu na cypel Brzegi
 • sprzątanie na stanowisku w promieniu 10m przed i po skończonym łowieniu (opakowania po zanęcie, szklane i metalowe) nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia

Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2019 roku jest zwrot zezwolenia za 2018 rok. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania. Osobie posiadającej zezwolenie na amatorski połów ryb wędką i naruszającej jej warunki osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie za potwierdzeniem.

 

Załącznik nr 1.

Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

 1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód. Po godzinie 0000 w przypadku dokonywania dalszego połowu ryb należy dokonać wpisu nowej daty połowu.
 2. Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym określonym przez Rozporządzenie wydane na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW oraz Zezwolenie po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie przed ponownym zarzuceniem wędki do wody odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie gatunek, ilość i długość.
 3. Pozostałe, gatunki ryb złowione i zabierane z wód należy po zakończeniu wędkowania wpisać zgodnie z powyższą zasadą w przypadku większej ilości ryb niż dwie sztuki tego samego gatunku, wystarczy wpisać ,,Gatunek”, ,,Ilość” i szacunkowa wagę.(okoń, karaś, płoć).

 

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne. Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

Symbol łowiska:

GD – zbiornik „Lin” w Gdowie,
BR – zbiornik Brzegi,
GR – zbiornik Grabówki(Duży i Mały staw),
LE – zbiornik Lednica,
PR – zbiornik Park Mickiewicza,
BO – zbiornik Bonarka,
SZ – zbiornik Szlachetny