Regulamin Łowisk 2017

Regulamin ważny w roku 2017

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Małopolski Związek Wędkarski, zgodnie z załączonym wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb stanowiącą integralną część zezwolenia.

2.Zezwolenie zabezpieczone hologramem ważne jest wraz z kartą wędkarską.

3.Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:

– Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie

– Zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce w 2017r wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym, a przyjęte uchwałą zarządu MZW w Wieliczce nr 1 XII 2016 z dnia 09.12.2016r.

–  Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW

4. MZW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie http://wedkarstwo-malopolska.pl/

5.Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

1.Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia. Wody niewymienione w załączniku nr.1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.

2.Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr.1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.

3.Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla: amur, węgorz – do 50cm.; sandacz – do 50cm. i powyżej 80cm., szczupak – do 55cm i powyżej 80 cm; jaź, leszcz – do 30cm.; sum – do 70cm.; karp – do 40cm. i powyżej 60cm.; jesiotr – do 80cm. i powyżej 100cm.; okoń do 20cm

4.Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb: leszcz, palia, karp, jaź, pstrąg, troć, sum – 2szt; amur, sandacz, szczupak, węgorz – 1szt; jesiotr – 1szt (tygodniowo). Sum nie wchodzi w limit roczny. Limit złowionych ryb wynosi 30szt. w tym sandacz i szczupak łącznie 10szt., dodatkowy limit leszcza łącznie 10szt. Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność i należy opłacić nowe.

5.Łączny limit ryb nie wymienionych powyżej nie może przekroczyć 5 kilogramów w ciągu doby. Wszystkie zatrzymane lub przeznaczone na przynętę ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w regulaminowych siatkach lub sadzyku od początku do końca połowu (z wyłączeniem spinningu, muchy i metody pod lodowej). Po złowieniu i zatrzymaniu drugiej ryby limitowanej kończymy łowienie. Łączna liczba ryb zatrzymanych w siatce nie może przekroczyć dwóch sztuk limitowanych. Ryba zatrzymana w siatce nie podlega wymianie. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.

6.Zabrania się:

–     całkowity zakaz zabierania szczupaka na zbiorniku Bonarka.

–     zabierania lina i karasia pospolitego (wszystkie zbiorniki), oraz karpia do 31 stycznia 2017 na zbiorniku Brzegi.

–     zabierania amura na zbiorniku ,,Karp” w Wieńcu.

–     połowu na dwie wędki na zbiornikach: Lednica, Park Mickiewicza, Grabówki Mały Staw.

–     połowu na dwie wędki na zbiorniku Grabówki Duży Staw od godz.600 do godz.1900.

–     połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części do 31.05.2017 włącznie.

–     połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części na zbiorniku Park Mickiewicza, „Lin” w Gdowie, „Karp” w Wieńcu i Bonarka.

–     spinningowania do 30 kwietnia 2017 – wszystkie zbiorniki za wyjątkiem Brzegów gdzie zakaz obowiązuje do końca zawodów spinningowych w dniu 1 maja 2017 (nie dotyczy Cholerzyn),

–     używania drewnianych podpórek.

–     połowu przy użyciu kuszy.

–     budowy pomostów.

–     patroszenia ryb w obrębie zbiorników.

–     używania sprzętu pływającego.

–     używania sprzętu pływającego sterowanego drogą radiową.

–     przywożenia śmieci z zewnątrz.

–     wędkowania po zarybieniu przez 48 godz.

–     połowu w tarliskach.

–     połowu ryb ozdobnych.

–     wstępu na wyspy.

–     połowu od strony alejki do spustu wody i ulicy na zbiorniku Park Mickiewicza.

–     parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg oraz osób prowadzących czynności kontrolne, prace gospodarcze zlecone przez użytkownika i zarybiania).

7. Zezwala się na:

–     zezwala się członkom sekcji karpiowej Sazan używania sprzętu pływającego sterowanego drogą radiową (przy tej metodzie połowu obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb karpiowatych).

–     rozbijanie namiotów tylko podczas wędkowania, ustawianie przyczep campingowych podczas wędkowania na zbiorniku „Karp” w Wieńcu.

–     połów na zbiorniku Park Mickiewicza na drugą wędkę z dzieckiem do 14 roku życia.

–     połów z pod lodu na dwie wędki (nie dotyczy spinningowania).

Za wędkowanie na zanieczyszczonym stanowisku w promieniu 10m. grozi utratą zezwolenia.

Załącznik nr 1.

Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

1.  Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód. Po godzinie 0000 w przypadku dokonywania dalszego połowu ryb należy dokonać wpisu nowej daty połowu.

2.Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym określonym przez Rozporządzenie wydane na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW oraz Zezwolenie po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie przed ponownym zarzuceniem wędki do wody odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie gatunek, ilość i długość.

3.Pozostałe, gatunki ryb złowione i zabierane z wód należy po zakończeniu wędkowania wpisać zgodnie z powyższą zasadą w przypadku większej ilości ryb niż dwie sztuki tego samego gatunku, wystarczy wpisać ,,Gatunek”, ,,Ilość” i szacunkowa wagę.(okoń, karaś, płoć)

 

Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

Symbol łowiska:

KA – zbiornik „Karp” w Wieńcu,

GD – zbiornik „Lin” w Gdowie,

BR – zbiornik Brzegi,

GR – zbiornik Grabówki(Duży i Mały staw),

LE – zbiornik Lednica,

PR – zbiornik Park Mickiewicza,

BO – zbiornik Bonarka,

SZ – staw Szlachetny,

CH – zbiornik Cholerzyn,

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne. Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2018 roku jest zwrot zezwolenia za 2017 rok. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.

Obowiązkowe zamykanie szlabanów na Grabówkach oraz wjazdu na cypel Brzegi. Obowiązkiem jest posiadanie wypychacza oraz podbieraka na stanowisku wędkarza

Ważne telefony:

999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
12 289-12-27 – Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
12 288-21-05 – Straż Miejska Wieliczka

Państwowa Straż Rybacka – Małopolska Komenda Wojewódzka PSR w Krakowie tel.12 392-13-20, 12 392-13-18, tel. patrolowy 691-349-961

Małopolski Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie tel.12 616-05-46