Regulamin Łowisk 2016

Regulamin ważny w roku 2016

 1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wykonywania amatorskiego połowu ryb na w/w zbiornikach.
 2. Zezwolenie zabezpieczone hologramem ważne jest do dnia 31 grudnia 2016 łącznie.
 3. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie a także Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
 4. MZW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego nie zależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie internetowej: www.wedkarstwo-malopolska.pl.
 5. Otrzymanie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

 1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr. 1 do niniejszego zezwolenia. Wody nie wymienione w zezwoleniu nr. 1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
 2. Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr. 1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.
 3. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla: amur, węgorz – do 50 cm.; sandacz, szczupak – do 50 cm. od 80 cm.; lin, jaź, leszcz – do 30 cm.; sum – 70 cm.; karp – do 40 cm. od60 cm.; jesiotr – do 80 cm. od 100 cm.; okoń – do 20 cm.
 4. Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb: leszcz, palia, karp, lin, pstrąg, troć – 2 szt.; sum, amur, sandacz, szczupak, węgorz – 1 szt.; jesiotr – 1 szt. tygodniowo. Sum nie wchodzi w limit roczny. Limit złowionych ryb wynosi 30 szt. w tym sandacz i szczupak łącznia 10 szt., dodatkowy limit leszcza 10 szt. Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność i należy opłacić nowe.
  Łączny limit ryb nie wymienionych powyżej nie może przekroczyć 5 kg. W ciągu doby.
  Wszystkie zatrzymane bądź przeznaczone na przynętę ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w regulaminowych siatkach lub sadzyku od początku do końca połowu (z wyłączeniem spininngu i metody muchowej)
 5. Po złowieniu i zatrzymaniu drugiej ryby limitowanej kończymy łowienie. Łączna liczba ryb zatrzymanych w siatce nie może przekroczyć dwóch sztuk limitowanych
  Ryba zatrzymana w siatce nie podlega wymianie.
  na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy.
  Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
 6. Zabrania się:
 • Zabierania lina oraz karasia pospolitego (wszystkie zbiorniki)
 • Połowu na dwie wędki na zbiornikach: Lednica, Park Mickiewicza
 • Połowu na dwie wędki na zbiorniku Grabówki Duży Staw od 06:00 do 19:00
 • Połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części do 31.05.2016 łącznie
 • Połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części na zbiornikach: Park Mickiewicza, „Lin” w Gdowie, „Karp” w Wieńcu i Bonarka
 • Używania drewnianych podpórek
 • Połowu przy użyciu kuszy
 • Budowy pomostów
 • Patroszenia ryb w obrębie zbiorników
 • Używania sprzętu pływającego
 • Używania sprzętu pływającego sterowanego drogą radiową
 • Przywożenia śmieci z zewnątrz
 • Wędkowania po zarybieniu przez 48 godzin
 • Połowu w tarliskach
 • Połowu ryb ozdobnych
 • Wstępu na wyspy
 • Połowu od strony alejki do spustu wody i ulicy na zbiorniku Park Mickiewicza
 • Zabierania amura na zbiorniku „Karp” w Wieńcu
 • Parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 m. (nie dotyczy parkingów i dróg)
 • Całkowity zakaz zabierania szczupaka na zbiorniku Bonarka
 • Rozbijanie namiotów i ustawianie przyczep campingowych na zbiorniku „Karp” w Wieńcu
 • Rozbijanie namiotów podczas wędkowania
 • Połowu na zbiorniku park Mickiewicza na drugą wędkę z dzieckiem do 14 roku życia.
 • Połów z pod lodu na dwie wędki (nie dotyczy spininngowania)
 • Zezwala się członkom sekcji karpiowej Sazan używania sprzętu pływającego sterowanego drogą radiową (przy tej metodzie połowu obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb).
 1. Zezwala się na:
  • Rozbijanie namiotów i ustawianie przyczep campingowych na zbiorniku „Karp” w Wieńcu
  • Rozbijanie namiotów podczas wędkowania
  • Połowu na zbiorniku park Mickiewicza na drugą wędkę z dzieckiem do 14 roku życia.
  • Połów z pod lodu na dwie wędki (nie dotyczy spininngowania)
  • Zezwala się członkom sekcji karpiowej Sazan używania sprzętu pływającego sterowanego drogą radiową (przy tej metodzie połowu obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb).

Za wędkowanie na zanieczyszczonym stanowisku w promieniu 10m. grozi utrata zezwolenia.

 

Załącznik nr.1

Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

 1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc, i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód. Po godzinie 00:00 w przypadku dalszego połowu ryb należy dokonać wpisu nowej daty połowu.
 2. Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym objęta rozporządzeniem wydanym na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami.
  Po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie przed ponownym zarzuceniem wędki do wody odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie gatunek, ilość i długość.
  Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez Małopolski Związek Wedkarski.
  Symbol łowiska
  KA – zbiornik „Karp” w Wieńcu
  GD  – zbiornik „Lin” w Gdowie
  BR – zbiornik Brzegi
  GR – zbiornik Grabówki (duży staw)

  LE – zbiornik Lednica
  PR – zbiornik Park Mickiewicza
  BO – zbiornik Bonarka
  SZ – staw Szlachetny
  *CH – zbiornik Cholerzyn
  (z dodatkowym bezpłatnym rejestrem połowów, obejmujący regulamin łowiska).

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne. Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2017 roku jest zwrot zezwolenia za 2015 rok. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utratą zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.

Obowiązkowe zamykanie szlabanów na Grabówkach oraz wjazdu na cypel Brzegi.
Obowiązkiem wędkarza jest posiadanie wypychacza do ryb oraz podbieraka.