1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez MZW zgodnie z załączonym wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb, stanowiącym integralną część2 zewolenia. Zał. Nr 1.

2. Zezwolenie zabezpieczone hologramem ważne jest wraz z kartą wędkarską.

3. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie.

4. MZW zastrzega sobie możliwość, wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania, w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.

5. Otrzymanie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

 

1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia.

 

2. Wody nie wymienione w załączniku nr. 1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.

 

3. Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr. 1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.

 

4. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego który wynosi dla: amur, sandacz, szczupak, węgorz, jesiotr– 50cm.; lin, jaź, leszcz- 30cm.; sum–70cm.; karp-35cm.

 

5. Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb: palia, karp, leszcz, jaź ,lin pstrąg, troć– 2szt; sum, amur sandacz, szczupak, węgorz – 1szt; jesiotr- 1szt (tygodniowo).[ryby w limicie rocznym bez jazia i leszcza]
Roczny limit złowionych ryb wynosi 30szt. Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność. Wszystkie zatrzymane ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w regulaminowych siatkach od początku do końca połowu. Po złowieniu i zatrzymaniu dwóch ryb limitowanych kończymy łowienie.

 

Ryba zatrzymana w siatce nie podlega wymianie. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.

 

6. Zabrania się:

 

-spiningowania od zmroku do świtu od 01.01 do 01.05

 

-połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części od 1.01. do 01.05.

 

-wstępu na wyspy

 

-używania drewnianych podpórek

 

-stawiania przyczep kamp. i namiotów

 

-połowu przy użyciu kuszy

 

-budowy pomostów

 

-patroszenia ryb w obrębie zbiorników

 

-używania sprzętu pływającego [nie dotyczy prac gospodarczych]

 

używania sprzętu pływającego sterowanego drogą radiową

 

-przywożenia śmieci z zewnątrz

 

-wędkowania po zarybieniu przez jedną dobę

 

-połowu w tarliskach

 

-połowu ze spustów wody

 

-połowu ryb ozdobnych

 

-połowu spod lodu na więcej niż jedną wędkę.

 

Zbiornik Lednica, Grabówki, Park zabrania się połowu na dwie wędki. Zbiornik Park zakaz połowu od alejki i jezdni.

 

7. Zezwala się:

 

– Park Mickiewicza – łowienie na dodatkową wędkę metodą spławikową przez jedno dziecko do lat 14 pod opieką i w limicie wędkującego.

 

Za wędkowanie na zanieczyszczonym stanowisku w promieniu 10m. grozi utratą zezwolenia.

 

Załącznik nr 1.

 

Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

 

 

 

1.Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód. Po godzinie 00.00 w przypadku dokonywania dalszego połowu ryb należy dokonać wpisu nowej daty połowu.

 

2.Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym objęta rozporządzeniem wydanym na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami..

 

Po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie przed ponownym zarzuceniem wędki do wody odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej

 

kolumnie gatunek, ilość i długość.

 

Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

 

 

 

Symbol łowiska:

 

BR – zbiornik Brzegi Wieliczka

 

GR – zbiornik Grabówki Wieliczka

 

PR – zbiornik Park Mickiewicza Wieliczka

 

LE – zbiornik Lednica Wieliczka

 

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne.

 

 

 

Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2014 roku jest zwrot zezwolenia za 2013 rok.

 

Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.