Regulamin Łowisk 2015

Regulamin ważny w roku 2015

 1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na w/w zbiornikach.
 2. Zezwolenie zabezpieczone hologramem ważne jest do dnia 31 grudnia 2015 łącznie.
 3. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie a także Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW.
 4. MZW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie http://wedkarstwo-malopolska.pl/
 5. Na wodach akwenu Cholerzyn Duży i Mały „Karp” w Wieńcu, „Lin” w Gdowie nie ma konieczności posiadania Karty Wędkarskiej.
 6. Otrzymanie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

 1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia.
 2. Wody niewymienione w załączniku nr.1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
 3. Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr. 1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.
 4. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla: amur, węgorz – do 50cm.; sandacz, szczupak – do 50 cm. od 80 cm.; lin, jaź, leszcz – do 30cm.; sum– do 70cm.; karp – do 35cm. od 60 cm.; jesiotr – do 80 cm. od 100 cm.; okoń do 20 cm.;
 5. Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb: palia, karp, jaź ,lin pstrąg, troć– 2szt; sum, amur sandacz, szczupak, węgorz – 1szt; jesiotr- 1szt (tygodniowo), leszcz – 3 szt.[ryby w limicie rocznym bez jazia, leszcza i suma] Limit złowionych ryb wynosi 30 szt. w tym sandacz i szczupak łącznie 10 szt., po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność i należy opłacić nowe.Łączny limit ryb nie wymienionych powyżej nie może przekroczyć 5 kilogramów w ciągu doby. Wszystkie zatrzymane lub przeznaczone na przynętę ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w regulaminowych siatkach lub sadzyku od początku do końca połowu (z wyłączeniem spininngu, muchy i metody pod lodowej). Po złowieniu i zatrzymaniu drugiej ryby limitowanej kończymy łowienie. Łączna liczba ryb zatrzymanych w siatce nie może przekroczyć trzech sztuk limitowanych. Ryba zatrzymana w siatce nie podlega wymianie. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
 6.  Zabrania się:
  -połowu na dwie wędki na zbiornikach: Lednica, Park Mickiewicza Grabówki Mały Staw
  -połowu na dwie wędki na zbiorniku Grabówki Duży Staw od 6:00 do 19:00.
  -połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części do 31.05.2015 łącznie
  -połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części na zbiorniku Park Mickiewicza, „Lin” w Gdowie, „Karp” w Wieńcu i Bonarka.
  -używania drewnianych podpórek
  -połowu przy użyciu kuszy
  -budowy pomostów
  -patroszenia ryb w obrębie zbiorników-używania sprzętu pływającego
  -używania sprzętu pływającego sterowanego drogą radiową
  -przywożenia śmieci z zewnątrz
  -wędkowania po zarybieniu przez 48 godz.
  -połowu w tarliskach
  -połowu ryb ozdobnych
  -wstępu na wyspy
  -połowu od strony alejki do spustu wody i ulicy na zbiorniku Park Mickiewicza
  -zabierania amura na zbiorniku „Karp” w Wieńcu oraz lina na zbiorniku „Lin” w Gdowie
  -parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg)
  -całkowity zakaz zabierania szczupaka na zbiorniku Bonarka
 7. Zezwala się na:
  -rozbijanie namiotów i ustawianie przyczep campingowych na zbiorniku „Karp” w Wieńcu podczas łowienia
  rozbijanie namiotów tylko podczas wędkowania
  -połów na zbiorniku Park Mickiewicza na drugą wędkę z dzieckiem do 14 roku życia
  -połów z pod lodu na dwie wędki (nie dotyczy spininngowania)

Za wędkowanie na zanieczyszczonym stanowisku w promieniu 10m. grozi utratą zezwolenia.

Załącznik nr 1.

Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

 1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód. Po godzinie 00.00 w przypadku dokonywania dalszego połowu ryb należy dokonać wpisu nowej daty połowu.
 2. Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym objęta rozporządzeniem wydanym na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami.

Po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie przed ponownym zarzuceniem wędki do wody odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie gatunek, ilość i długość.
Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

Symbol łowiska:
KA – zbiornik „Karp” w Wieńcu
GD – zbiornik „Lin” w Gdowie
BR – zbiornik Brzegi
GR – zbiornik Grabówki
LE – zbiornik Lednica
PR – zbiornik Park Mickiewicza
BO – zbiornik Bonarka

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne.
Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2015 roku jest zwrot zezwolenia za 2014 rok.
Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.