Regulamin Łowisk 2020

Aktualny regulamin na rok 2020

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Małopolski Związek Wędkarski, zgodnie z załączonym wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb stanowiącą integralną część zezwolenia.

2. Zezwolenie zabezpieczone hologramem ważne jest wraz z kartą wędkarską.

3. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:

– Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie

– Zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce w 2020r wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym, a przyjęte uchwałą zarządu MZW w Wieliczce nr 4/XII/2019 z dnia 05.12.2019r.

– Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW

4. Uchwała Walnego Zebrania Małopolskiego Związku Wędkarskiego z dnia  01.12.2019r. – za nieprzestrzeganie wymiarów ochronnych i limitów dobowych czy łącznych oraz braku wpisu w rejestrze zatrzymanych ryb grozi bezwarunkowa  utrata zezwolenia.

5. MZW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie https://wedkarstwo-malopolska.pl/

6. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia. Wody niewymienione w załączniku nr.1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.

2. Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr.1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.

3. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla:

 • węgorz do 50cm
 • amur do 50cm i powyżej 80cm
 • szczupak, sandacz do 60cm i powyżej 80cm
 • jaź, leszcz do 30cm
 • sum do 70cm
 • karp do 40cm i powyżej 60cm

Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:

 • leszcz, palia, karp, jaź, pstrąg, troć – 2szt. (łącznie 2szt.) – każda ryba łososiowata po złowieniu obowiązkowo ma być zatrzymana
 • amur, sandacz, szczupak, węgorz – 1szt. (łącznie 2szt.)
  Łączny limit ryb wynosi 30szt., w tym sandacz i szczupak łącznie 10szt. Sum nie wchodzi w limit dobowy ani łączny zezwolenia. Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność i należy opłacić nowe.
 • Łączny limit ryb nie wymienionych powyżej nie może przekroczyć 5 kilogramów w ciągu doby. Wszystkie zatrzymane lub przeznaczone na przynętę ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w regulaminowych siatkach lub sadzyku od początku do końca połowu (z wyłączeniem spinningu, muchy i metody pod lodowej). Po złowieniu i zatrzymaniu drugiej ryby limitowanej kończymy łowienie. Łączna liczba ryb zatrzymanych w siatce nie może przekroczyć dwóch sztuk limitowanych. Ryba zatrzymana w siatce nie podlega wymianie. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.

ZABRANIA SIĘ:

 • całkowity zakaz zabierania szczupaka na zbiorniku Bonarka
 • na zbiorniku „LIN” w Gdowie obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania wszystkich złowionych gatunków ryb ŁOWISKO SPORTOWE.
 • zabierania jesiotra, lina, okonia i karasia pospolitego na wszystkich zbiornikach MZW
 • zabierania amura na zbiorniku ,,Szlachetny” w Krakowie przy ulicy Baryckiej
 • połowu na dwie wędki na zbiornikach: Lednica, Park Mickiewicza
 • połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części od 01.01.2019 do 31.05.2019 włącznie
 • połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części na zbiorniku Park Mickiewicza, „Lin” w Gdowie, i Bonarka
 • używania drewnianych podpórek
 • połowu przy użyciu kuszy
 • budowy pomostów
 • patroszenia ryb w obrębie zbiorników
 • używania sprzętu pływającego
 • przywożenia śmieci z zewnątrz
 • wędkowania po zarybieniu przez 48 godz.
 • połowu w tarliskach
 • połowu i zatrzymania ryb ozdobnych
 • wstępu na wyspy
 • połowu od strony alejki do spustu wody i ulicy na zbiorniku Park Mickiewicza
 • parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg oraz osób prowadzących czynności kontrolne, prace gospodarcze zlecone przez użytkownika i zarybiania).
 • dokonywania połowu ryb za pomocą sprzętu pływającego sterowanego drogą radiową.

ZEZWALA SIĘ :

 • na rozbijanie namiotów, przyczep campingowych i ‘’Camperów” tylko podczas wędkowania
 • na połów na zbiorniku Park Mickiewicza na drugą wędkę z dzieckiem do 14 roku życia
 • na połów z pod lodu na dwie wędki (nie dotyczy spinningowania)
 • przetrzymywania ryb w siatce podczas zawodów wędkarski

OBOWIĄZKI:

 • posiadanie wypychacza na stanowisku
 • posiadanie podbieraka na stanowisku
 • zamykanie szlabanów na Grabówkach oraz wjazdu na cypel Brzegi
 • każdy wędkarz zobowiązany jest do opuszczenia łowiska na czas trwania zawodów wędkarskich na wniosek organizatora zawodów.
 • sprzątanie na stanowisku w promieniu 10m przed i po skończonym łowieniu (opakowania po zanęcie, szklane i metalowe) nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia

Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2021 roku jest zwrot zezwolenia za 2020 rok. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania. Osobie posiadającej zezwolenie na amatorski połów ryb wędką i naruszającej jej warunki osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie za potwierdzeniem.

Załącznik nr 1.

Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

 • Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód. Po godzinie 00.00 w przypadku dokonywania dalszego połowu ryb należy dokonać wpisu nowej daty połowu.
 • Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym określonym przez Rozporządzenie wydane na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW oraz Zezwolenie po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie przed ponownym zarzuceniem wędki do wody odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie gatunek, ilość i długość.
 • Pozostałe, gatunki ryb złowione i zabierane z wód należy po zakończeniu wędkowania wpisać zgodnie z powyższą zasadą w przypadku większej ilości ryb niż dwie sztuki tego samego gatunku, wystarczy wpisać ,,Gatunek”, ,,Ilość” i szacunkowa wagę.(karaś, płoć).

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne. Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

Symbol łowiska:

GD – zbiornik „Lin” w Gdowie
BR – zbiornik Brzegi
GR – zbiornik Grabówki(Duży i Mały staw)
LE – zbiornik Lednica
PR – zbiornik Park Mickiewicza
BO – zbiornik Bonarka
SZ – zbiornik Szlachetny