Regulamin jednodniowy Łowiska Karp 2013

Regulamin łowiska karp

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach zbiornika „Karp” położonego w Wieńcu koło Gdowa.

2. Zezwolenie ważne 24 godz. od godz.0001 do godz.2400.

3. Do kontroli należy zachować dowód wpłaty z wpisaną datą wędkowania w tytule.

3. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie.

4. MZW zastrzega sobie możliwość, wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania, w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.

5. Na wodach akwenu „Karp” w Wieńcu nie ma konieczności posiadania Karty Wędkarskiej.

6. Otrzymanie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia.

2. Wody niewymienione w załączniku nr.1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.

3. Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr. 1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.

4. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla: amur, sandacz, szczupak, węgorz, jesiotr– 50cm.; lin, jaź, leszcz- 30cm.; sum–70cm.; karp-35cm.

5. Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb: leszcz, pstrąg – 2szt; amur, sandacz, szczupak, jesiotr, karp – 1szt. Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność i należy opłacić nowe. Wszystkie zatrzymane ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w regulaminowych siatkach od początku do końca połowu. Po złowieniu i zatrzymaniu ryb limitowanych kończymy łowienie.

Ryba zatrzymana w siatce nie podlega wymianie. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.

6. Zabrania się:

-spinningowania od zmroku do świtu od 01.01 do 01.05

-połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części.

-używania drewnianych podpórek

-połowu przy użyciu kuszy

-budowy pomostów

-patroszenia ryb w obrębie zbiorników

-używania sprzętu pływającego [nie dotyczy prac gospodarczych]

-przywożenia śmieci z zewnątrz

-wędkowania po zarybieniu przez jedną dobę

-połowu w tarliskach

-połowu ze spustów wody

-połowu ryb ozdobnych

-połowu spod lodu na więcej niż jedną wędkę.

-zabierania Karpi powyżej 60 cm oraz Amurów i Jesiotrów powyżej 90 cm.

7. Zezwala się:

-rozbijanie namiotów i ustawianie przyczep campingowych

Za wędkowanie na zanieczyszczonym stanowisku w promieniu 10m. grozi utratą zezwolenia.

Załącznik nr 1.

Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

 1.Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska.

2.Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym objęta rozporządzeniem wydanym na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami..

Po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie przed ponownym zarzuceniem wędki do wody odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie gatunek, ilość i długość.

Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

 

Symbol łowiska:

KA – zbiornik „Karp” w Wieńcu

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne.

 Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.