Regulamin 2020 C&R

Regulamin waży na rok 2020

 1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Małopolski Związek Wędkarski, zgodnie z załączonym wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb stanowiącą integralną część zezwolenia.
 2. Zezwolenie zabezpieczone hologramem dla osób poniżej 14 roku życia, osoba ta może wędkować pod warunkiem opiekuna z kartą wędkarską.
 3. Zezwolenie jest bezpłatne i obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb.
 4. Osoby naruszające w/w zapis grozi całkowita utrata zezwolenia i zakaz sprzedaży zezwolenia w przyszłości.

Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje,

– Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie

– Zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce w 2019r wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym, a przyjęte uchwałą zarządu MZW w Wieliczce nr 3/XII/2018 z dnia 18.12.2018r.

– Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW.

MZW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie https://wedkarstwo-malopolska.pl/
Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia. Wody niewymienione w załączniku nr.1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
     – Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr.1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.
    – Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy.

     – Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.

Zabrania się:

 • całkowity zakaz zabierania ryb na wszystkich zbiornikach MZW.
 • całkowity zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części na wszystkich zbiornikach MZW.
 • używania drewnianych podpórek.
 • połowu przy użyciu kuszy.
 • budowy pomostów.
 • używania sprzętu pływającego.
 • przywożenia śmieci z zewnątrz.
 • wędkowania po zarybieniu przez 48 godz.
 • połowu w tarliskach.
 • wstępu na wyspy.
 • połowu od strony alejki do spustu wody i ulicy na zbiorniku Park Mickiewicza.
 • parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg oraz osób

Zezwala się:

 • na rozbijanie namiotów, przyczep campingowych i ‘’Camperów” tylko podczas wędkowania,
 • na połów jedną wędką od świtu do zmierzchu.

Obowiązki:

 • posiadanie wypychacza na stanowisku
 • posiadanie podbieraka na stanowisku
 • zamykanie szlabanów na Grabówkach oraz wjazdu na cypel Brzegi
 • sprzątanie na stanowisku w promieniu 10m przed i po skończonym łowieniu (opakowania po zanęcie, szklane i metalowe) nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia

Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2020 roku jest zwrot zezwolenia za 2019 rok. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania. Osobie posiadającej zezwolenie na amatorski połów ryb wędką i naruszającej jej warunki osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie za potwierdzeniem.

Załącznik nr 1.
Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód.

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne. Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

Symbol łowiska:
GD – zbiornik „Lin” w Gdowie,
BR – zbiornik Brzegi,
GR – zbiornik Grabówki(Duży i Mały staw),
LE – zbiornik Lednica,
PR – zbiornik Park Mickiewicza,
BO – zbiornik Bonarka,
SZ – zbiornik Szlachetny.