Opłaty 2021

Małopolski Związek Wędkarski kontynuuje możliwość zakupu zezwoleń na rok 2021 drogą internetową.

Koszt zezwolenia 410 zł + 20 zł wysyłka kurierem = 430 zł (ew. plus 5 zł kluczyk do kłódki).
Wędkarze posiadający zezwolenie z poprzednich lat, po zwróceniu ich do skarbnika, otrzymają zwrot 50 zł

Po wpłaceniu na konto:
MZW 39 86190006 0010 0200 9377 0001
BANK SPÓŁDZIELCZY W WIELICZCE,

Wędkarz, zobowiązany jest do przesłania e-maila na adres: mzwwieliczka@gmail.com – danych do wysyłki tj. :
Imię, Nazwisko , dokładny adres (na który ma być dostarczone zezwolenie) oraz nr telefonu kontaktowy (dla kuriera).

Można napisać również nr karty wędkarskiej (zostanie wpisany do zezwolenia)

Na postawie powyższych i zaksięgowaniu się wpłaty na koncie zezwolenia będą wysyłane kurierem, w możliwie najkrótszym terminie

Ew. pytania do skarbnika p.Mirosława Kaczmarczyka pod nr tel. 606157503

Zarząd MZW

WARUNKIEM OTRZYMANIA ZEZWOLENIA NA ROK 2021 BEZ OPŁATY WPISOWEJ JEST ODDANIE ZEZWOLENIA Z POPRZEDNIEGO ROKU, W KTÓRYM OSTATNIO BYŁO OPŁACONE ZEZWOLENIE MZW.

Tabela opłat rocznych:
 Osoby wędkujące na łowiskach MZW w poprzednich latach. 350 zł.
 Osoby, które nigdy nie łowiły na naszych łowiskach. +50 zł.
 Kobiety 175 zł.
 Dzieci do 14 roku życia bez prawa zabierania ryb C&R     0 zł
 Młodzież do 18 roku życia 175 zł
 Posiadacze złotej odznaki PZW z Wieńcami 175 zł
 Osoby z widocznym ograniczeniem narządu ruchu 175 zł
 Osoby z trwałym kalectwem     0 zł
 Osoby powyżej 80 roku życia 175 zł
 Klucz do szlabanów.     5 zł
Opłaty dodatkowe:
 Działalność Stowarzyszenia  10 zł.