Opłaty 2015

Tabela opłat za rok 2015

Skarbnik będzie przyjmował od stycznia 2015 w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 19.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Adama Mickiewicza 8.

Kliknij by sprawdzić jak do nas trafić: Mapa dojazdu

Aby wykupić zezwolenie na łowienie na wodach zarządzanych przez Małopolski Związek Wędkarski nie trzeba mieć opłaconych składek PZW na 2015 rok.

Wykaz wód zarządzanych przez Małopolski Związek Wędkarski: Brzegi,Bonarka, Grabówki dwa stawy, Park Mickiewicza, Lednica, „Karp” w Wieńcu, „Lin” Gdów.

Dostępne są trzy rodzaje zezwoleń:

1.      Wielickie – zezwolenie zawiera łowiska: Brzegi, Grabówki, Lednica, Park Mickiewicza, Bonarka – limit roczny zabranych ryb to 30 szt.

2.      Gdowskie – zezwolenie zawiera łowiska: „Karp” w Wieńcu, „Lin” w Gdowie, „Park Mickiewicza” – limit roczny zabranych ryb to 30 szt.

3.      Pełne – zawiera wszystkie łowiska zarządzane przez MZW – limit roczny zabranych ryb to 30 szt.

Osoby, które posiadały zezwolenia MZW w 2014 są zobowiązane do zwrócenia wypełnionych rejestrów skarbnikowi Stowarzyszenia.

Wszyscy wędkarze, którzy chcą łowić na łowiskach MZW są zobligowani do wpłacenia jednorazowo na 2015 rok dobrowolnej wpłaty w wysokości 10 zł. na działalność stowarzyszenia.

Na łowiskach: „Lin” w Gdowie, „Karp” w Wieńcu nie ma obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

Aby udowodnić, że kiedykolwiek łowiło się na łowiskach wielickich należy mieć przy sobie:
rejestr połowów z dowolnego roku lub wpis do legitymacji PZW uprawniający do łowienia na wodach Koła PZW Wieliczka.
Jeżeli wędkarz nie łowił na wodach MZW w 2014 roku a łowił wcześniej nie musi potwierdzać tego faktu dokumentem ponieważ widnije w naszej bazie danych.

Zgodnie z uchwałą zebrania sprawozdawczego z 9 listopada 2014 roku opłata za zezwolenia roczne zostają podniesione na 2015 rok o 20 zł, która to kwota ma zostać przeznaczona na zakup Sandacza i Jesiotra.

Tabela opłat rocznych:
Wieliczka:
 Osoby wędkujące na łowiskach MZW w poprzednich latach.  270 zł.
 Osoby, które nigdy nie łowiły na naszych łowiskach.  +50 zł.
 Kobiety  135 zł.
 Dzieci do 16 roku życia  135 zł
 Posiadacze złotej odznaki PZW z Wieńcami  135 zł
  Gdów:
 Osoby wędkujące na łowiskach MZW w poprzednich latach.  270 zł.
 Osoby, które nigdy nie łowiły na naszych łowiskach.  +50 zł.
 Kobiety  135 zł.
 Dzieci do 16 roku życia  135 zł.
 Posiadacze złotej odznaki PZW z Wieńcami  135 zł
Pełna:
 Osoby wędkujące na łowiskach MZW w poprzednich latach.  370 zł.
 Osoby, które nigdy nie łowiły na naszych łowiskach.  +50 zł.
 Kobiety  185 zł.
 Dzieci do 16 roku życia  185 zł.
 Posiadacze złotej odznaki PZW z Wieńcami  185 zł

 

 Opłaty dodatkowe:
 Opłata jednorazowa za klucz do łowisk
(dotyczy łowisk na Brzegach i na Grabówkach w Wieliczce)
 2 zł.
 Opłata za wysłanie zezwoleń listem poleconym  7 zł.
 Działalność Stowarzyszenia  10 zł.

 

 Tabela opłat jednodniowych:
 Łowisko „Lin” w Gdowie  20 zł.
 Łowisko „Karp” w Wieńcu  20 zł.