Opłaty 2014

Tabela opłat za rok 2014

Skarbnik będzie przyjmował od stycznia 2014 w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 19.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Adama Mickiewicza 8.

Kliknij by sprawdzić jak do nas trafić: Mapa dojazdu

Aby wykupić zezwolenie na łowienie na wodach zarządzanych przez Małopolski Związek Wędkarski nie trzeba mieć opłaconych składek PZW na 2014 rok.

Wykaz wód zarządzanych przez Małopolski Związek Wędkarski: Brzegi,Bonarka, Grabówki dwa stawy, Park Mickiewicza, Lednica, „Karp” w Wieńcu, Cholerzyn Duży, Cholerzyn Mały, „Lin” Gdów.

Dostępne są trzy rodzaje zezwoleń:

1.      Wielickie – zezwolenie zawiera łowiska: Brzegi, Grabówki, Lednica, Park Mickiewicza (no kill), Bonarka, Cholerzyn Duży, Cholerzyn Mały – limit roczny zabranych ryb to 30 szt.

2.      Gdowskie – zezwolenie zawiera łowiska: „Karp” w Wieńcu, „Lin” w Gdowie, Bonarka, Cholerzyn Duży, Cholerzyn Mały – limit roczny zabranych ryb to 30 szt.

3.      Pełne – zawiera wszystkie łowiska zarządzane przez MZW – limit roczny zabranych ryb to 30 szt.


Osoby, które posiadały zezwolenia MZW w 2013 są zobowiązane do zwrócenia wypełnionych rejestrów skarbnikowi Stowarzyszenia, w przeciwnym wypadku będą musiały zapłacić podwyższoną składkę stowarzyszeniową.

Wszyscy wędkarze, którzy chcą łowić na łowiskach MZW są zobligowani do wpłacenia jednorazowo na 2014 rok dobrowolnej wpłaty w wysokości 10 zł. na działalność stowarzyszenia.

Na łowiskach: “Lin” w Gdowie, “Karp” w Wieńcu, Cholerzyn Duży, Cholerzyn Mały nie ma obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

Tabela opłat rocznych:
Wieliczka:
 Osoby wędkujące na łowiskach MZW w 2013 roku. 250 zł.
 Osoby, które nie łowiły na łowiskach MZW w 2013 roku. 300 zł.
 Kobiety 125 zł.
 Dzieci do 16 roku życia 125 zł
 Posiadacze złotej odznaki PZW z Wieńcami 125 zł
  Gdów:
 Osoby wędkujące na łowiskach MZW w 2013 roku. 250 zł.
 Osoby, które nie łowiły na łowiskach MZW w 2013 roku. 300 zł.
 Kobiety 125 zł.
 Dzieci do 16 roku życia 125 zł.
 Posiadacze złotej odznaki PZW z Wieńcami 125 zł
Pełna:
 Osoby wędkujące na łowiskach MZW w 2013 roku. 350 zł.
 Osoby, które nie łowiły na łowiskach MZW w 2013 roku. 400 zł.
 Kobiety 175 zł.
 Dzieci do 16 roku życia 175 zł.
 Posiadacze złotej odznaki PZW z Wieńcami 175 zł

 

 Opłaty dodatkowe:
 Opłata jednorazowa za klucz do łowisk
(dotyczy łowisk na Brzegach i na Grabówkach w Wieliczce)
 2 zł.
 Opłata za wysłanie zezwoleń listem poleconym 7 zł.
 Działalność Stowarzyszenia 10 zł.

 

 Tabela opłat jednodniowych:
 Łowisko „Lin” w Gdowie 20 zł.
 Łowisko „Karp” w Wieńcu 20 zł.
 Łowiska Cholerzyn Duży i Mały 20 zł.