„Czyste wody – zdrowe ryby”

ZWYCIĘZCA I GRUPY WIEKOWEJ

ALEKSANDRA ŁYSKAWA

3 KLASA

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

w Węgrzcach Wielkich

——————————————————

ZWYCIĘZCA II GRUPY WIEKOWEJ

MILENA STRAUPISZ

4 KLASA

Szkoła Podstawowa Montessori – Wieliczka

——————————————————

WYRÓŻNIENIE

MIKOŁAJ STRAUPISZ

2 KLASA

Szkoła Podstawowa Montessori – Wieliczka

——————————————————

Gratulujemy.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii zabiorą swoją klasę na wycieczkę /rejs/ statkiem po rzece Wiśle.

Prace zostały ocenione przez profesjonalne JURY i w każdej kategorii wiekowej zostały przyznane nagrody.

O przyznanych nagrodach zostaną powiadomieni opiekunowie uczestników po 5 czerwca 2024r.

——————————————————————

Zadaniem konkursu było wzmocnienie świadomości ekologicznej poprzez edukację ekologiczną. Projekt ukierunkowany był na rozwijanie zainteresowania otaczającym światem oraz środowiskiem wodnym, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby przyrody oraz uświadomienie prawidłowego dbania o środowisko naturalne dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Poprzez uczestnictwo w konkursie zachęcamy do podejmowania działań proekologicznych,

a także do twórczej interpretacji konkursowego zadania.

Zadaniem każdego uczestnika było samodzielne wykonanie pracy plastycznej o tematyce ekologicznej dowolną techniką płaską: malarstwo, rysunek,

Udział w konkursie miał na celu zwrócić uwagę na problemy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, takie jak: zmiany klimatyczne, piękno przyrody, estetykę przestrzeni miejskiej, segregację odpadów itp.

Cele konkursu:

• zwiększenie wśród uczniów poziomu świadomości i wrażliwości ekologicznej,

• uświadomienie dzieciom w jaki sposób mogą na co dzień dbać o środowisko naturalne

• ze szczególnym uwzględnieniem rzek, jezior, mórz i oceanów,

• propagowanie idei proekologicznego stylu życia,

• propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów,

• wskazanie sposobów wykorzystywania ekologicznych źródeł energii,

• rozwijanie umiejętności dostrzegania i przeżywania piękna przyrody,

• wyzwalanie nieograniczonej kreatywności, wyobraźni.