07.05.2024r. Prezes MZW Paweł Chmiela spotkał się z Wojewodą Małopolski Krzysztofem Klęczarem. Omawiano tematy związane z ochroną wód. Prezes MZW Paweł Chmiela przedstawił problem strażników SSR w kwestii prolongaty legitymacji w każdym powiecie. Podbijanie legitymacji na całe województwo usprawniło by pracę strażników. Poruszone zostały tematy zarybienia rodzimymi gatunkami ryb, tematy związane ze środowiskiem takie jak susze, zatrucia wód, dzikie wysypiska śmieci. Było to bardzo dobre merytoryczne spotkanie. Pan Wojewoda Małopolski jest zainteresowany współpracą z Małopolskim Związkiem Wędkarskim. O dalszych wspólnych realizacjach będziemy informować na bieżąco