Dzięki pomocy Burmistrza Artura Kozioła na Grabówkach poprawi się jakość ścieżek wokół stawu, nada im atrakcyjny wygląd, lepszą spoistość i funkcjonalność. Prace będą polegały na wykorytowaniu i utwardzeniu kamieniem ścieżek oraz uzupełnieniu kruszywem ubytków powierzchni na parkingu. Za utrudnienia przepraszamy.