W dniu 03.12.2023 (niedziela) odbędzie się zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia MZW zgodnie z paragrafem 14 pkt. 4 statutu MZW. Odbędzie się ono w Wieliczce CSR Solne Miasto ul. Kościuszki 15 w sali konferencyjnej o godz.10.00 pierwszy termin, o godz. 10.15 drugi termin.

Przypominamy, że według statutu Małopolskiego Związku Wędkarskiego w zebraniach mogą wziąć udział wszyscy członkowie stowarzyszenia, założyciele, a prawo do głosowania mają tylko osoby, które złożyły deklaracje członkowskie od 2019r.  i mają opłaconą licencję MZW na 2023 rok.