Rozpalaj ognisko tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Na zbiorniku Brzegi na kilku stanowiskach ustawiono betonowe kręgi. Prosimy o nie palenie śmieci oraz o nie przestawianie palenisk. Czekamy na propozycje stanowisk gdzie dodać kolejne paleniska.