19.08 (SOBOTA) w godz. 8:00 do 14:00 na zbiorniku Brzegi stanowiska od 8 do 30 na cyplu wielickim będą wyłączone z amatorskiego połowu ryb. Zawody koła Garnizonowego.