Po przeprowadzonej kontroli przez komisję Rewizyjną wniosku wędkarzy z dn.10 maja 2023r. dotyczący połowu na 1 wędkę podczas zawodów wędkarskich gruntowych. Zarząd Małopolskiego Związku Wędkarskiego zwołuje nadzwyczajne walne zebranie na dzień 11.06.2023r. Pierwszy termin o godz. 15.15, drugi termin godzina 15.30 Zebranie odbędzie się po Zawodach „SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA MZW” na zbiorniku Brzegi. Celem zebrania jest zmiana regulaminu dotyczącego połowu podczas zawodów wędkarskich. Przypominamy, że według statutu Małopolskiego Związku Wędkarskiego w zebraniach mogą wziąć udział wyłącznie członkowie stowarzyszenia (osoby, które złożyły deklaracje członkowskie), którzy mają opłacona licencję MZW na 2023 rok. Przy wejściu będą sprawdzane dowody osobiste dlatego bardzo prosimy o ich zabranie i okazanie na żądanie.