W dniu 27.11.2022 (niedziela) odbędzie się zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia MZW zgodnie z paragrafem 14 pkt. 4 statutu MZW. Odbędzie się ono w Wieliczce CSR Solne Miasto ul. Kościuszki 15 w sali konferencyjnej o godz.10:00 pierwszy termin, o godz. 10:15 drugi termin. Przypominamy, że według statutu Małopolskiego Związku Wędkarskiego w zebraniach mogą wziąć udział wyłącznie członkowie stowarzyszenia (osoby, które złożyły deklaracje członkowskie), którzy mają opłacona licencję MZW na 2022 rok. Przy wejściu będą sprawdzane dowody osobiste dlatego bardzo prosimy o ich zabranie i okazanie na żądanie.

ZAPRASZAMY zarząd MZW