Zebranie sprawozdawcze Małopolskiego Związku Wędkarskiego w Wieliczce.

W dniu 27 listopada 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze „MZW” w Wieliczce. Miejscem spotkania było ‘Solne Miasto’ w Wieliczce przy ulicy Kościuszki 15.

Zebranie otworzył Prezes „MZW” Paweł Chmiela, który przywitał wszystkich przybyłych członków stowarzyszenia, a także Zarząd obecny na zebraniu.

Następnie minutą ciszy uczczono kolegów wędkarzy, którzy odeszli od nas w minionym roku.

Prezes stowarzyszenia Paweł Chmiela odczytał sprawozdanie zarządu za 2022r., a także przedstawił  informację na temat podpisania nowej umowy do 2052 roku z Gminą Wieliczka.

Skarbnik Mirosław Kaczmarczyk odczytał sprawozdanie finansowe za 2022r., w szczególności o ilości sprzedanych zezwoleń i pozyskanych środków na działalność stowarzyszenia.

Krzysztof Perzanowski odczytał sprawozdanie komendanta SSR.

Przewodniczący komisji rewizyjnej Rafał Synowiec odczytał sprawozdanie z kontroli wydatkowania pieniędzy przez stowarzyszenie, w którym stwierdzono, że zarządzanie aktywami „MZW” było zgodne z przeznaczeniem.

Prezes „MZW” wręczył pamiątkowe puchary za największe okazy złowione na naszych łowiskach:

Rafał Synowiec – karp 27 kg

Michał Czarnik – karp 26 Kg

Damian Golik – karp 19,8 kg

Artur Dunikowski – sum 198 cm

Paweł Materna – szczupak 122 cm

Michał Kurowski – szczupak 108 cm

A także puchary za GPX za 2022 r.

W kategorii spławik:

1 miejsce Zbigniew Szczurek

2 miejsce Rafał Kulma

3 miejsce Dariusz Kędryna

W kategorii grunt/feeder:

1 miejsce Krzysztof Perzanowski

2 miejsce Paweł Chmiela

3 miejsce Piotr Iwulski

Tradycyjnie wylosowano jedną osobę, która otrzymała bezpłatną licencję na 2023 rok. Szczęśliwym wędkarzem okazał się Paweł Malarczyk.

Rozlosowano maty wędkarskie, żyłki i przynęty ufundowane przez burmistrza Wieliczki.

Nastąpiła 15 minutowa  przerwa, na której przyjmowano wolne wnioski.

Po przerwie wybrano komisję skrutacyjną w składzie : Rafał Trawiński, Artur Chmiela i Ryszard Kania.

W związku z rezygnacją Jana Janickiego z funkcji członka komisji rewizyjnej, dokonano wyboru nowej osoby. Został nim Jerzy Skrobot. Za było 65 osób, 0 przeciw, 2 wstrzymujących.

Rozpoczęto głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez członków „MZW”

 1. Składka łączna na 2023r w wysokości 550 złotych – 59 głosów za,  2 przeciw i 6 wstrzymało się
 2. Obowiązkowe maty na zbiornikach Brzegi I Gdów – 54 głosy za, 12 przeciw i 1 wstrzymało się
 3. Ograniczenie ilości sprzedawanych zezwoleń do 700 sztuk- pierwszeństwo do końca lutego dla obecnych posiadaczy zezwoleń 66 głosów za, 0 przeciw i 1 sprzeciw
 4. Zakaz połowu ryb na zbiorniku ‘LIN’ w Gdowie w godzinach od 22 do 5 – rano  61 głosów za, 5 przeciw i 1 wstrzymujący
 5. Na zawodach wędkarskich wędkowanie tylko na jedną wędkę – 42 głosy za,16 przeciw i 4 wstrzymało się
 6. Zakaz używania plecionki jako głównej – 9 głosów za, 34 przeciw i 12 wstrzymało się
 7. Zakaz zarybiania okoniem zbiornika Brzegi – 1 głos za, 54 przeciw i 6 wstrzymało się
 8. Limit tygodniowy karpia i amura do 2 sztuk tygodniowo łącznie przy zachowaniu limitu rocznego – 30 głosów za, 32 przeciw i 2 wstrzymało się
 9. Przyznanie zarządowi „MZW” możliwości skrócenia karencji po zarybieniu – 43 głosy za, 8 przeciw i 11 wstrzymało się
 10. Zarybienie pstrągiem 4 razy w roku – 14 głosów za, 42 przeciw  i 9 wstrzymało się
 11. Obowiązek zabierania śmieci z łowisk – 67 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących

Na tym zakończono głosowanie nad wolnymi wnioskami.

Po dwóch godzinach dyskusji zakończyło się zebranie „MZW” za 2022 rok.