29,03,2022r. planowane jest zarybienie zbiorników Brzegi, Bonarka, Szlachetny, Grabówki, Lednica . Karp 1500 kg., amur 100 kg.