Zapraszamy wszystkich w sobotę 12 lutego 2022r. od godz. 8:30
na wspólne sadzenie choinek

Drzewka posadźmy razem na terenie
użytku ekologicznego „BRZEGI”

O choinki oraz niezbędny sprzęt
i wsparcie techniczne się nie martwcie
– my to zapewnimy…. Pomoże nam koparka 🙂