Zapraszamy po Zezwolenia na 2022 r.
Skarbnik będzie przyjmował opłaty
za rok 2022 od 27.12.2021 r.
oraz w każdy następny poniedziałek
w godz. od 17;00 do 19;00.