W dniu 14 listopada 2021 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze „MZW” w Wieliczce. Miejscem spotkania było ‘Solne Miasto’ w Wieliczce przy ulicy Kościuszki 15.Zebranie otworzył Prezes „MZW” Paweł Chmiela, który przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych członków „MZW” w Wieliczce, a także Zarząd obecny na zebraniu. Następnie uczczono minutą ciszy kolegów wędkarzy, którzy odeszli od nas w 2021 roku. Prezes stowarzyszenia Paweł Chmiela odczytał sprawozdanie Zarządu „MZW” w 2021 roku. Prezes ds. sportu Zbigniew Szczurek przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych w 2021 roku przez „MZW” zawodów wędkarskich. Skarbnik Mirosław Kaczmarczyk odczytał sprawozdanie finansowe „MZW” ze 2021 rok. Sprawozdanie przedstawił również Komendant Społecznej Straży Rybackiej Robert Weceklicki, który informował o ilości przeprowadzonych kontroli. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał synowiec odczytał sprawozdanie z kontroli wydatkowania pieniędzy przez stowarzyszenie, w którym stwierdzono, że zarządzanie aktywami „MZW” było zgodne z przeznaczeniem. Sprawozdanie Komisji Zarybieniowej przedstawił Krzysztof Perzanowski. Głos zabrał zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Wieliczce Piotr Krupa, który podziękował Zarządowi oraz wszystkim członkom stowarzyszenia w Wieliczce za dotychczasową pracę na rzecz związku, jak również poinformował o rozpoczęciu budowy nowej siedziby „MZW” na Grabówkach. Nastąpiła przyjemna chwila, którą zawsze jest losowanie nagród ufundowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła. Tradycyjnie wylosowano jedną osobę, która otrzyma bezpłatną licencję na 2022 rok . Szczęśliwym wędkarzem okazał się Andrzej Putera. Nasz gość Piotr Krupa wręczył puchary Grand Prix „MZW” za zawody w 2021 roku. Zwycięzcą został Sebastian Putera, drugie miejsce zajęli Mirosław Kaczmarczyk i Robert Weceklicki, a trzeci był Zbigniew Szczurek. Nastąpiła 15 minutowa przerwa, na której przyjmowano wolne wnioski. Po przerwie wybrano komisję skrutacyjną, w której skład weszli Piotr Cholewa i pani Paulina Czech. Rozpoczęto głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez członków „MZW”

Wnioski:

1. Odszczurzanie cykliczne Bonarki – 1 głos za, 34 przeciw i 6 wstrzymało się

2. Zniesienie zakazu zabierania okonia i ustalenie górnej granicy zabierania okonia na 40 cm- 41 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących

3. Sms w sprawie informacji o walnym zebraniu wysyłane na komórkę – 15 głosów za, 23 przeciw i 4 wstrzymało się

4. Ograniczenie zarybienia kroczkiem – 1 głos za, 35 przeciw i 2 wstrzymało się

5. Obniżenie dolnego wymiaru sandacza do 50 cm – 22 głosy za, 9 przeciw i 9 wstrzymało się

6. Podniesienie składki członkowskiej do 430 zł – 34 głosy za, 5 przeciw i 3 wstrzymujące

7. Podniesienie wpisowego dla nowych członków do 100 zł – 1 głos za, 29 przeciw i 11 wstrzymało się

Na tym zakończono głosowanie nad wolnymi wnioskami. Po dwóch godzinach dyskusji zakończyło się zebranie „MZW” za 2021