Zarząd Małopolskiego Związku Wędkarskiego wykluczył jednego z wędkarzy ze stowarzyszenia. Wędkarz utracił zezwolenie i członkostwo, oraz możliwość ponownego wykupienia licencji na łowiska MZW. Powodem wykluczenia jest kradzież ryby( jesiotr) oraz brak wpisu w rejestrze daty wędkowania i zabranych ryb