Na stawie Bonarka, po przeprowadzeniu badań przez WIOŚ nie stwierdzono zatrucia wody. Przyczyną śnięcia ryb był brak tlenu (przyducha) oraz zbyt wysoka temperatura wody. Z uwagi na bardzo wysoki stan wody na zbiorniku, kontynuujemy prace nad przywróceniem poprzedniego stanu wody. Zarząd MZW